x

Tre visionære forslag til erhvervskorridor langs SilkeborgMotorvejen

Pressemeddelelse 20. november 2012

22. november gør en dommerkomite status over tre visionære forslag til, hvordan et erhvervsområde langs Silkeborg Motorvejen kan omdannes til en attraktiv bynær erhvervskorridor.

Tre rådgivningsteam har præsenteret deres bud på, hvordan erhvervskorridoren kan komme til at se ud og fungere i fremtiden, og hvordan den kan realiseres. Torsdag den 22. november præsenterer dommerkomitéen sine bemærkninger og anbefalinger til de tre forslag.

Hanne Bæk Olsen, Borgmester i Silkeborg Kommune, deltager i dommerkomitéen, er begejstret for de tre forslag.

”Det er tre visionære og nytænkende bud på, hvad ”Erhvervskorridoren” skal være for en bydel og hvordan den skal realiseres. Der skal ikke være tvivl om, at set fra Kommunens synspunkt, så handler Erhvervskorridoren primært om plads og rum til vækst og arbejdspladser”.

Om de tre forslag siger fagdommerne blandt andet.

”De tre forslag til den fremtidige erhvervskorridor udmærker sig alle ved, at de formår at fokusere på de positive sider af motorvejens forløb gennem projektområdet og Silkeborg i det hele taget.”

Realdania har bidraget til at få opdraget realiseret.

”Det er vigtigt, at der sker en nytænkning omkring den svære kombination af motorvej og by. Forslagene har en høj kvalitet, og vil forhåbentlig have en demonstrationsværdi, så andre kan lade sig inspirere”, siger projektleder Lars Autrup, Realdania.

8 til 12.000 arbejdspladser med nem adgang til motorvejen

Silkeborg Kommune har store forventninger til det motorvejsnære erhvervsområde. Erhvervskorridoren - det vil sige arealerne nærmest motorvejen – kan give nye byggemuligheder i en størrelsesorden helt op til 300.000 etagekvadratmeter, som svarer til 8.000 – 12.000 kontorarbejdspladser.

”Erhvervskorridoren bliver et helt unikt erhvervsområde, da det som det første i
Danmark ligger så tæt på motorvejen. Det giver erhvervsvirksomhederne en
enestående mulighed for eksponering over for de 20.000 potentielle kunder, der hver
dag kommer til at køre forbi virksomhederne”, siger Hanne Bæk Olsen.

I alle tre forslag er der tale om erhvervsbyggeri i form af kontorformål, hotel- og konferenceformål, detailhandelsformål samt forskellige serviceformål.

Alle forslagene også haft stort fokus på, dels at udviklingen kommer rigtigt fra start, dels at få fastlagt en fysisk struktur, som er så god og klar, at der kan skabes konsensus om den og samtidig så fleksibel, at den kan holde længe og rumme ønsker og krav fra fremtidens investorer. 

Mere om projektet:

Få flere oplysninger om Erhvervskorridoren, de rådgivende teams og processen hos byplanlægger Dorte Ringgaard Jensen, tlf. 89 70 20 84.

Fakta

Parallelopdraget ”Erhvervskorridoren er udført i samarbejde med Realdania.

Tre team af rådgivere har arbejdet parallelt i en åben proces med en helhedsplan og en realiseringsplan for området. De tre rådgivende arkitektteams er udpeget på baggrund af en prækvalifikation blandt 13 ansøgere.

Processen har været tilrettelagt som et såkaldt parallelt opdrag, hvor de tre rådgivende team i modsætning til en traditionel konkurrence har kendt hinandens projekter og derfor har kunnet ”bestøve” og trykprøve hinandens ideer undervejs.