x

I 1954 skaber Kgl. Bygningsinspektør Svenn Eske Kristensen et fristed for sig selv og familien i det frodige landskab ved Fårevejle på Vestsjælland. Med huset, kaldet 'Esken' som en reference til familienavnet, viser velfærdsarkitekten sit formåen ud i at kombinere moderne materialer og familiemønstre med det gode håndværk. Huset indgår i Realdania By & Bygs samling af arkitekternes egne huse, som en repræsentant for arkitekten der hele sit liv tegnede og udviklede boliger og rammer for fællesskab i opbygningen af velfærdsstaten.

Svenn Eske Kristensens sommerhus er skabt som familiens fristed i det bakkede og frodige landskab kaldet ’Bjergene’ i Odsherred. Huset er indrettet med spisekøkken, to stuer og en værelsesgang, hvor de tre børneværelser - blot adskilt af et gardin – er indrettet med køjesenge. Annekset indrettede Eske Kristensen med tegnestue og snedkerværksted til sig selv. Huset er på alle måder tænkt som ramme, der samler familien, og som sådan et stærkt personligt udsagn fra arkitekten.

Esken er overalt kendetegnet ved smukt forarbejdede detaljer og bygningsdele i træ udført med stort håndelag. Tømmer der samles med trænagler, gulv af træklodser og spånbeklædning på første sal er blot få af mange detaljer i huset, som leder tankerne hen på et urgammelt håndværk og byggeteknikker, som er dybt forankret i nordisk arkitektur. De mange detaljer i træ er samtidig meget personlige for Eske Kristensen, der havde en stor forkærlighed for materialet.  

Esken er konstrueret med en underetage opført i hvidmalede gasbetonblokke, hvorpå er sat en førstesal i form af et træskelet, sortmalet og beklædt med spån. Mens underetagen har relativt små vinduer og få døre, er førstesalen mere åben med en svalegang og store vinduespartier. Huset er således kendetegnet ved sammenstillingen af det moderne over for det traditionelle, det hvide over for det sorte, den meget åbne første sal ovenpå den mere lukkede stueetage. En pointe som understreges yderligere af, at det kasseformede sort/hvide hus er placeret i et vildt, frodigt og farverigt landskab. 

Svenn Eske Kristensen

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var uddannet arkitekt og blev senere udnævnt til Kgl. Bygningsinspektør. Svenn Eske Kristensen startede sin egen tegnestuevirksomhed i 1932, og han var gennem sin store og alsidige tegnestuevirksomhed samt sit medlemskab af diverse udvalg og råd inden for byggeri med til at præge dansk byggeri i en menneskealder.

Ud over arkitekt var Svenn Eske Kristensen også udlært tømrer og snedker, hvilket gav ham en helt særlig forståelse for arbejdet med træ. I "Esken" ses derfor mange fine detaljer i træ.

Svenn Eske Kristensen arbejdede ud fra målsætningen om at sikre familiens trivsel, foretog boligundersøgelser og kæmpede imod, at der blev bygget for små lejligheder. Han arbejdede ivrigt for at billiggøre boligbyggeriet og blev foregangsmand for byggeriets industrialisering ved at gøre brug af præfabrikerede plader og elementer og elementsektioner som badeværelser og køkkener.

Byggerier tegnet af Eske Kristensen er ofte kendetegnet ved et behersket formsprog, som viser, hvordan funktionalismens ideer kom til udtryk i Danmark. Blandt hans mest berømte projekter kan nævnes Brøndby Rådhus, men i de mange boligbyggerier i Københavns forstæder, som Svenn Eske Kristensen tegnede i midten af århundredet, kommer hans idealer om et godt liv ligeledes til udtryk.  Restaurering

Realdania By & Byg købte Esken af Svenn Eske Kristensens tre døtre efter faderens død og gennemførte herefter en mindre restaurering af ejendommen.

Restaureringen handlede især om at genopfriske overflader samt udbedre småskader. Huset blev derfor gennemgående malet, og der blev udført snedkerarbejde på medtagne trædele. Derudover blev der lagt nyt tagpap på både huset og annekset. Alle vinduer, skabslåger og tekniske installationer blev gennemgået og, der blev indrettet et nyt badeværelse på første sal. Desuden blev en del møbler ompolstret og ombetrukket, ligesom gardiner og tæpper blev fornyet. I haven blev store buske og træer beskåret, og enkelte træer, der stod uhensigtsmæssigt ift. huset, blev fældet. 

I 2013 har huset fået ny varmekilde, idet der blev installeret et kombineret jordvarme- og luft til vandvarmeanlæg.