x

Esken er tegnet og opført af Sven Eske Kristensen i 1954 som et sommer- og fritidshus for arkitekten og hans familie i det naturskønne område "Bjergene" i Odsherred. Annekset blev oprindeligt opført som tegnestue men havde også et mindre snedkerværksted, hvor S.E. Kristensen kunne udøve sin forkærlighed for træ.

Navnet 'Esken' var reference til familiens mellemnavn, Eske. Samtidig associerer arkitekturen til en æske, der består af to bygningskroppe, som gennem forskellige materialer, byggemetoder og farver giver bygningen et kontrastfyldt udtryk. 

Den ene bygningskrop - stueetagen - er opført i gasbetonsten, der er malet hvide, mens den anden bygningskrop - førstesalen - er en ren trækonstruktion med spånbeklædte, sortbejdsede facader. Overalt i huset er der anvendt førsteklasses materialer og inde i huset findes et væld af byggetekniske detaljer og håndværksmæssige raffinementer.


Realdania By & Byg købte Esken for at sikre et eksempel på et markant arkitektonisk byggeri af Svenn Eske Kristensen, hvor beliggenhed, arkitektur og håndværksmæssig udførelse i konstruktion og detaljer fremtræder som helhed. Esken indgår i Realdania By & Bygs samling af 'Arkitekternes egne huse' som en del af en levende bygningsarv.

Huset anvendes som fritidsbolig og er lejet ud til private.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Galleri

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Esken

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Svenn Eske Kristensen

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var uddannet arkitekt og blev senere udnævnt til Kgl. Bygningsinspektør. Svenn Eske Kristensen startede sin egen tegnestuevirksomhed i 1932, og han var gennem sin store og alsidige tegnestuevirksomhed samt sit medlemskab af diverse udvalg og råd inden for byggeri med til at præge dansk byggeri i en menneskealder.

Ud over arkitekt var Svenn Eske Kristensen også udlært tømrer og snedker, hvilket gav ham en helt særlig forståelse for arbejdet med træ. I "Esken" ses derfor mange fine detaljer i træ.

Svenn Eske Kristensen arbejdede ud fra målsætningen om at sikre familiens trivsel, foretog boligundersøgelser og kæmpede imod, at der blev bygget for små lejligheder. Han arbejdede ivrigt for at billiggøre boligbyggeriet og blev foregangsmand for byggeriets industrialisering ved at gøre brug af præfabrikerede plader og elementer og elementsektioner som badeværelser og køkkener.

Byggerier tegnet af Eske Kristensen er ofte kendetegnet ved et behersket formsprog, som viser, hvordan funktionalismens ideer kom til udtryk i Danmark. Blandt hans mest berømte projekter kan nævnes Brøndby Rådhus, men i de mange boligbyggerier i Københavns forstæder, som Svenn Eske Kristensen tegnede i midten af århundredet, kommer hans idealer om et godt liv ligeledes til udtryk.  

Restaurering

Realdania By & Byg købte Esken af Svenn Eske Kristensens tre døtre efter faderens død og gennemførte herefter en mindre restaurering af ejendommen.

Restaureringen handlede især om at genopfriske overflader samt udbedre småskader. Huset blev derfor gennemgående malet, og der blev udført snedkerarbejde på medtagne trædele. Derudover blev der lagt nyt tagpap på både huset og annekset. Alle vinduer, skabslåger og tekniske installationer blev gennemgået og, der blev indrettet et nyt badeværelse på første sal. Desuden blev en del møbler ompolstret og ombetrukket, ligesom gardiner og tæpper blev fornyet. I haven blev store buske og træer beskåret, og enkelte træer, der stod uhensigtsmæssigt ift. huset, blev fældet. 

I 2013 har huset fået ny varmekilde, idet der blev installeret et kombineret jordvarme- og luft til vandvarmeanlæg.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}