x

Danmark skal vise klima- og miljøvej på EXPO 2010

Pressemeddelelse 12. marts 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet: Verdensudstillingen i Shanghai bliver et udstillingsvindue for bæredygtige danske klima- og energiløsninger, arkitektur og design.

Temaet for EXPO 2010, "Better City, Better Life", sætter fokus på byernes udvikling. Presset på byerne bliver stadig større, og det stiller en række nye store økonomiske, sociale, miljø- og sundhedsmæssige udfordringer til blandt andet bæredygtighed og livskvalitet.

Staten har afsat 75 mio. kr. til den danske indsats i Shanghai. Desuden bidrager Realdania med 50 mio. kr., og der forventes yderligere bidrag fra flere andre danske virksomheder.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:

- Vi skal på EXPO 2010 skabe et klart og positivt billede af Danmark med fokus på danske virksomheders evner til at skabe bæredygtige løsninger på storbyernes udfordringer. Det er i forlængelse af markedsføringsindsatsen for danske klima- og energiløsninger op til COP 15, og det falder i det hele taget fint i tråd med den overordnede globale markedsføring af Danmark.

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania:
- Vi vil gerne påtage os et medansvar for at finde veje til, at især byernes vækst, men også byomdannelse kan ske på en bæredygtig måde. Den store - og stigende - tilflytning til byerne er en kæmpe udfordring i global målestok. EXPO 2010 er med til at sætte øget fokus på energiforbrug og bæredygtighed, livskvalitet og velfærd. Vi skal vise, at den danske model kan skabe de bedst mulige fysiske rammer for menneskers liv og vores samfund.

Arkitektkonkurrence

Danmark har gode traditioner for at sætte design- og arkitektmæssigt præg på verdensudstillingerne.
Otte konsortier er for nylig blevet udvalgt til at konkurrere om koncept og design for den danske pavillon i Shanghai. Konsortierne repræsenterer en god blanding af internationalt kendte tegnestuer samt nye og talentfulde arkitekter. Vinderen bliver kåret ultimo juni 2008.

Yderligere oplysninger:

Økonomi- og
Erhvervsministeriet:
Pressesekretær
Erik Ljunggren
elj@oem.dk
mobil: 40 18 43 46

Realdania:
Direktør
Hans Peter Svendler
tlf. 70 11 66 66