x

Realdania By & Byg købte Fæstningens Materialgård af Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste for at give det gamle anlæg nyt liv og formål. Samtidig var der i et samarbejde med Kulturstyrelsen opstået et ønske om at gå nye veje med denne ejendom og bringe den ind i debatten om energi og klima.

Fæstningens Materialgård skulle være udgangspunkt for et demonstrationsprojekt, hvis hovedformål var at vise, hvordan man kan tænke energirenovering i fredede bygninger.

I 1681 udgravedes Frederiksholms Kanal som et led i udbygningens af Københavns forsvarsværker. Efter anlæggelsen af Vester Vold påbegyndtes straks opfyldningen af arealet indenfor voldstrækningen, og der opførtes en ny materialgård (Fæstningens Materialgård) til servicering af fæstningen.

Den første materialgård er for længst forsvundet grundet ombygning. Den nuværende materialgårds ældste bygning stammer fra 1740. Gennem tiden er flere bygninger løbende kommet til, og i dag består anlægget af fire bygningsenheder opført mellem 1740 og 1925.  I midten af anlægget ligger en lille gårdhave med magnoliatræer, roser og kastanjer - haven er ligeledes fredet. Trods det store spænd i alder fremstår anlægget homogent og med store miljømæssige kvaliteter - en oase midt i storbyen. 

Anlægget er i dag indrettet som kontorfællesskab med en fælles kantine. Huset er lejet ud til flere selvstændige erhverv og rummer bl.a. Blox' projekthotel.

Se andre barok-ejendomme

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Galleri

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Publikation

Arkitekt

Arkitekten for bygningen kendes ikke med sikkerhed, men formodes at være overlandbygmester J. C. Krieger (1683-1755), som var gartner og arkitekt.

Johan Cornelius Krieger blev i 1711 ansat som kongelig gartner under Frederik 4. og manifesterede sig i 1720'erne som dansk baroks største havearkitekt med ansvaret for anlæggelsen af de toneangivende, franskinspirerede haver. I 1725-31 fungerede Krieger som overlandbygmester, og som arkitekt blev han mest kendt for det italienskinspirerede Fredensborg Slot (1720-32), hvor slot og have udgør en elegant, symmetrisk opbygget helhed. Blandt andre værker af Krieger er bl.a. Odense Slot og Vartov i København.

Fæstningens Materialegård består af fire bygningsvolumner: Materialforvalterboligen, opført i 1740'erne. Magasinbygningen, opført i 1768, Bindingsværksbygningen fra 1748 og Halvtagshusene fra 1819 og 1925.

Bygningerne har som en del af det militære anlæg primært haft praktiske formål. Bygningerne er løbende blevet ændret efter behov, hvorfor flere af dem må tilskrives adskillige arkitekter, byg- og håndværksmestre. 

Restaurering

Fæstningens materialgård blev ved Realdania By & Bygs overtagelse i 2007 anvendt som demonstrationsbygning i projektet "Energirenovering i fredede bygninger". Projektet afsluttedes i 2012 og har haft stor international bevågenhed i fagkredse.

Med sine forskelligartede bygninger og tilbygninger opført i et bredt tidsspænd fra 1740 til 1995 og de forskelligartede konstruktionsformer som bindingsværk og helmur har dette bygningskompleks gjort det muligt at komme bredt rundt om de mange problemstillinger, som en energirenovering i fredede bygninger rejser, f.eks. hvor langt man kan gå under hensyntagen til disse fredede bygningers særlige forhold.

Projektet omfattede både en analyse- og handlingsdel.

Indledningsvis blev der udarbejdet en såkaldt bruttoliste, dvs. en liste over de energibesparende tiltag, der ville kunne gennemføres, hvis der ikke skulle tages hensyn til bygningsfredningsværdier. Desuden blev der gennemført en kortlægning af bygningskompleksets faktiske energiforbrug og -tilstand. Denne kortlægning var hjulpet godt på vej af Forsvarets Etablissementtjeneste, som i deres tid i huset har målt og noteret husets forbrug.

Dernæst blev en nettoliste opstillet, hvor de tiltag der måtte fravælges grundet husets fredning, blev frasorteret.

Herefter blev en energianalyse, der sammenholdt nettolistens forslag til energiforbedrende tiltag med både effekt, indeklima og økonomi, gennemført. Dvs. tiltagets energibesparende effekt i energimængde, tiltagets indeklimamæssige effekt, tiltagets netto-CO2-effekt, og tiltagets simple tilbagebetalingstid ud fra daværende energipriser.

Energianalysen mundede ud i en konkret handlingsplan for energiforbedring af ejendommen, der i forlængelse heraf blev gennemført i ejendommen.

Demonstrationsprojektet blev gennemført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen og ejendomsselskabet Realdania By & Byg, mens Varmings Tegnestue og ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen deltog som eksterne rådgivere.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere