x

Filsø var svundet ind

Sydøst for Henne Strand i Varde Kommune ligger Filsø, et område der en gang var Danmarks anden største sø. Afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næste ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet var at udvikle gode rammer for dyreliv og naturoplevelser. 

Centrale holdepunkter for naturoplevelser

Med dette projekt er der skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, som sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i et sammenhængende cirkelforløb - vel at mærke uden at forstyrre områdets omkring 70 ynglende fuglearter. Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, der diskret føjer sig ind i omgivelserne.

Siden genskabelsen er flere sjældne fuglearter vendt tilbage, og området har udviklet sig til en velbesøgt seværdighed.

Et lokalt potentiale

Filsøs nye bro er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter etablering af en ny parkeringsplads.  

Projektet er støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

Kampagnen Stedet Tæller

Se filmen om projektet og naturen det indgår i