x

Filsø

Sydøst for Henne Strand i Varde Kommune ligger Filsø, et område der en gang var Danmarks anden største sø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket genskabes Filsø som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde etableres ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter.

Et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter 

Engang var Filsø landets næststørste sø, men afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næste ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet har været at udvikle gode rammer for dyreliv og naturoplevelser. 

Siden er flere sjældne fuglearter vendt tilbage, og området har udviklet sig til en velbesøgt seværdighed.

Centrale holdepunkter for naturoplevelser

Med dette projekt er der skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, som sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i ét sammenhængende cirkelforløb - vel at mærke uden at forstyrre områdets omkring 70 ynglende fuglearter. Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, der diskret føjer sig ind i omgivelserne.

Et lokalt potentiale

Filsøs nye bro er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Naturstyrelsen. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet, som også omfatter etablering af en ny parkeringsplads.  

Projektet er støttet gennem kampagnen Stedet Tæller, der sætter fokus på potentialerne i yderområderne.

Projektfakta

  • Nyheder

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Kærgårdvej 20, 6854 Henne

Relaterede projekter Se alle projekter

Henne Strand

Arbejdende Pumpestationer

Hanstholm Vildtreservat

Klintholm Havn

{{ title }}

{{ description }}