Filsø

Sydøst for Henne Strand i Varde Kommune ligger Filsø, et område der en gang var Danmarks anden største sø. Efter i en lang årrække at have været drænet og opdyrket genskabes Filsø som et naturområde til gavn for dyreliv og ikke mindst de mange besøgende i området. I et samarbejde med Aage V. Jensens Fonde etableres ankomstfaciliteter, der står mål med områdets spektakulære naturkvaliteter.

Et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter 

Engang var Filsø landets næststørste sø, men afvanding og opdyrkning betød, at den svandt ind til næste ingenting. Men i 2011 skete der noget, da Aage V. Jensen Naturfond satte sig for at genskabe søen gennem ét af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Formålet har været, at udvikle gode rammer for dyreliv og naturoplevelser. 

Centrale holdepunkter for naturoplevelser

I et samlet greb er oplevelsen af Filsø sammen med det omkringliggende klitlandskab og det nærliggende Vesterhav blevet opgraderet. På en p-plads beliggende midt imellem den kommende Filsø og Kærgård Klitplantages tilsandede egetræer er der skabet et centralt holdepunkt for områdets naturoplevelser. Derudover er der etableret mindre steder ved den kommende sø. Ankomst- og udsigtspunkter, der byder de besøgende velkommen på en værdig måde og lever op til stedets naturkvaliteter.

I juli 2017 blev en ny cirkulær bro indviet, som løfter hele områdets magiske landskab. 

Det er Aage V. Jensen Naturfonde, hvis formål er "naturens bevarelse og de vilde dyrs beskyttelse", der har taget initiativ til at genoprette Filsø. Ved at slukke for 3 pumpestationer og fjerne digerne omkring søen fyldes afvandingskanalerne og søen er  blevet genetableret.

Den nye Filsø er en ca. 915 ha stor, lavvandet sø omgivet af enge, moser og rørskove. I søen er der et antal rævesikre småøer og holme, hvor fuglene kan yngle. Sammen med Filsø Hede og Fidde Sø er naturområdet samlet 2.326 ha stort. En lang række fuglearter forventes at vende tilbage efter 70 års fravær.

Den levende bygningsarv

Projektet er støttet gennem vores program Den levende bygningsarv, der arbejder for at aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv.

Projektfakta

  • Nyheder

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Kærgårdvej 20, 6854 Henne

Relaterede projekter Se alle projekter

Priors Hus

Holstenshuus' Have

Clausholm Slotshave

Kalø Slotsruin

{{ title }}

{{ description }}