x

Nyt og gammelt forenes på Jegindø

Pressemeddelelse 22. maj 2012

I dag indvies et nyt bådehus til Æ’ Fywerhus, som er en del af det lokale fiskerimuseum på Jegindø Havn. Bådehuset er opført til beskyttelse af en nyligt anskaffet motordrevet limfjordsbåd og indgår harmonisk i stil med de allerede eksisterende huse. Realdania har støttet projektet, der har til formål at bevare øens kultur- og bygningsarv, som nu afsluttes med indvielsen af det nye bådehus.

Det nye bådehus indvies tirsdag d. 22. maj og er opført af lokale håndværkere ligesom vedligeholdelsen af de gamle redskabshuse også varetages af lokale ildsjæle, der enten har rødder i det gamle fiskerisamfund eller som på anden måde har interesse for at formidle historien omkring fiskerikulturen.

Museet er ejet af Jegindø Fonden, der har til formål at bevare øens gamle red-skabshuse og formidle den gamle fiskerkultur, som har haft stor betydning for området i gennem mange år. Museet besøges årligt af 7.000 – 10.000 turister, danskere såvel som udlændinge.  Fiskerimuseet og de lokales engagement har medvirket til at give hele området en betydelig attraktionsværdi, der også kan være med til at sætte fokus på den skønne natur og kulturrigdom, der befinder sig i de danske yderområder.

”Vi er glade for at kunne støtte de lokale ildsjæles store arbejde med både at sikre og fremme den særegne kulturarv på Jegindø” udtaler projektleder i Realdania, Christian Andersen.

Samtidig med indvielsen af det nye bådehus, så kan Jegindø Fonden fejre 100-års jubilæum for opførelsen af Æ’Fywerhus (fjordhuset), der er bygget som bøde- og redskabshus, og har i 25 år været omdrejningspunkt for Jegindø Fonden som museum. Formand for Jegindø Fonden, fisker Anders Jensen, glæder sig til indvielsen: ” Vi håber på, at lokalbefolkningen og turister vil komme til denne dag. Det er for hele familien og der bliver smagsprøver fra Limfjorden”