x

Fitness skal være for alle

Pressemeddelelse 27. april 2017

Bevægelse gavner alle – også mennesker med bevægelses-handicap. Men har man et bevægelseshandicap, kan det være en udfordring at være fysisk aktiv. Det vil kampagnen ’Fitness for alle’ lave om på. Med tre forsøgsprojekter og ny forskning skal kampagnen vise, hvordan det traditionelle fitnesscenter kan nytænkes, så alle får mulighed for at sætte gang i kroppen. Der er afsat i alt 11,5 mio. kr. til kampagnen, og nu inviteres kommuner, foreningsbaserede fitnesscentre, handicapforeninger og handicapidrætsforeninger til at melde deres interesse for at være med.

Fysisk aktivitet skal være nemmere for alle


Det skal være nemmere for danskere med bevægelseshandicap at træne i foreningsbaserede fitnesscentre. Med en ny kampagne ’Fitness for alle’ får tre foreningsbaserede fitnesscentre økonomisk hjælp til at ændre de fysiske, faglige og sociale rammer, så flere med bevægelseshandicap får lyst til og mulighed for at motionere. 

Med de tre konkrete forsøgsprojekter samt en treårig forsknings- og formidlingsindsats skal kampagnen vise, hvordan foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nye, innovative og inkluderende måder, der sikrer ligeværdig og fleksibel adgang til fitness for alle. Fokus vil også være på, hvordan fitnessinstruktørerne kan klædes fagligt på til at møde mennesker med handicap som en ny brugergruppe. 

Nu kan interesserede kommuner, foreningsbaserede fitnesscentre og lokale handicapforeninger / handicapidrætsforeninger byde ind på at være med. Deadline for at melde sin interesse er fredag den 2. juni 2017. 

Kampagnen vil nedbryde både fysiske og sociale barrierer


Hos mennesker med bevægelseshandicap er der større risiko for, at helbredet skranter, da fysisk aktivitet kan være en udfordring. Og i dag kan det være svært at få pulsen op, hvis man f.eks. er kørestolsbruger. Den fysiske indretning i mange fitnesscentre foreningsbaserede såvel som kommercielle – udelukker nemlig ofte mennesker med bevægelseshandicap fra at træne. 

Også de mentale og sociale barrierer spiller en rolle. Mennesker med handicap har et ønske om ikke at blive udstillet og sygeliggjort, mens instruktører og andre brugere af fitnesscentret kan føle sig usikre på, om eller hvordan de skal hjælpe. 

Med en sundere og stærkere krop styrkes både livskvaliteten, velværet og selvhjulpenheden. Det aktive samvær med andre styrker også følelsen af at indgå i et ligeværdigt fællesskab. Samtidig reduceres risikoen for en række alvorlige fysiske sygdomme, angst og depression. Der er derfor brug for at vise, hvordan det kan lade sig gøre at skabe inkluderende fitnesscentre. Kampagnens forsøgsprojekter finder sted i tre foreningsbaserede fitnesscentre, men håbet er, at erfaringer og resultater kan inspirere alle landets fitnesscentre. 

Et stærkt partnerskab bag kampagnen

Bag ’Fitness for alle’ står et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness. 

Parterne har samlet afsat i alt 9,4 mio. kr. til kampagnen, og TrygFonden støtter kampagnens forsknings- og formidlingsindsats med 2,1 mio. kr. Dertil kommer en forventet medfinansiering fra de tre forsøgsprojekter. Partnerskabet vil i de kommende måneder gå i dialog med kommuner, foreningsbaserede fitnesscentre og lokale handicapforeninger / handicapidrætsforeninger for at identificere mulige forsøgsprojekter. Interesserede kommuner, foreningsbaserede fitnesscentre og lokale handicapforeninger / handicapidrætsforeninger kan byde ind ved at sende en interessetilkendegivelse senest fredag d. 2. juni kl. 12.00 til kampagnens sekretariat: 

BARK Rådgivning
Louise Work Havelund
louise@b-a-r-k.dk
Tlf: 50 95 34 44 

Invitation til at deltage og skabelon til udfyldelse af interessetilkendegivelse kan hentes på
www.realdania.dk/samlet-projektliste/FitnessForAlle 

Den endelige udvælgelse af tre forsøgsprojekter forventes at falde på plads efter sommerferien.

Citater

”Et bevægelseshandicap må ikke være en hindring for den enkeltes adgang til at være fysisk aktiv på lige vilkår med alle andre. ’Fitness for alle’ kommer til at skabe en synlig og mærkbar forandring i de lokalområder, som projekterne berører, men vi håber, at landets øvrige fitnesscentre vil følge trop og lade sig inspirere til mere ligeværdig og inkluderende centre.”
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden 

”De fysiske rammer er afgørende for, at mennesker med bevægelseshandicap kan få mulighed for at være fysisk aktive og dermed også få adgang til sociale fællesskaber og større livskvalitet. I Realdania glæder vi os til at se, hvordan vi sammen med foreninger og kommuner kan genopfinde det traditionelle fitnesscenter, så det bliver et rum for alle.”
Per Schulze, programchef, Realdania 

"Det er oplagt at gentænke og genopfinde indretningen af landets mange foreningsbaserede fitnesscentre, så de tilbyder optimale betingelser for lokalområdets aktive, uanset eventuelle bevægelseshandicaps. Med nyskabende og funktionelle løsninger kan vi både tage hensyn til forskellige brugergrupper og skiftende aktiviteter – til gavn for lokalsamfundet og for den enkelte.”
Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden 

”Der venter en spændende opgave med at motivere flere mennesker med bevægelseshandicap til at komme i gang med at træne. Fitness skal være en mulighed for alle, og med kampagnen hjælper vi de foreningsbaserede fitnesscentre med at inkludere og rumme flere målgrupper. Det er til gavn for både det enkelte menneske, for det foreningsbaserede fitnesscenter og for samfundet.”
Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet – Fitness

”I Danske Handicaporganisationer arbejder vi for lige rettigheder og muligheder for mennesker med handicap. Det handler både om at få adgang til at dyrke motion på lige fod med andre, men også om at få mulighed for at være en del af de sociale fællesskaber, der knytter sig til den danske foreningskultur. ’Fitness for alle’ er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”
Thorkild Olesen, Danske Handicaporganisationer

Interview med Martin Brock, chefinstruktør og leder i HI Fitness i Herlev 

Fitnessforeningen HI Fitness kunne i starten af februar 2016 slå dørene op til en udvidelse på 300 m2. HI Fitness’ bestyrelse arbejder for at gøre det foreningsbaserede fitnesscenter mere tilgængeligt og rummeligt for medlemmer med bevægelseshandicap, og i dele af de nye lokaler har foreningen derfor valgt at skabe inkluderende rum for mennesker med forskellige former for fysiske funktionsnedsættelser. De inkluderende rum blev indviet den 28. februar 2017.

HI Fitness blev etableret tilbage i 2011. I dag har de ca. 1.800 medlemmer. Martin Brock er en af grundlæggerne af HI Fitness, frivillig chefinstruktør og leder for foreningens i alt 66 frivillige instruktører. Vi har stillet Martin Brock seks spørgsmål om udvidelsen og den ny, tilgængelige indretning af fitnesscentret i Herlev.

I marts 2017 kunne HI Fitness indvie hele 300 ekstra m2. Hvorfor valgte I at indrette dele af de nye lokaler til mennesker med bevægelseshandicap?

I HI Fitness ønsker vi at være et fitnesscenter, som tager et samfundsansvar ved at være inkluderende og rumme udsatte borgergrupper. Vi har et ansvar over for vores lokalsamfund i Herlev, og vi skal derfor kunne tilbyde noget, som er gavnligt for flere forskellige mennesker.

Jeg brænder for det her projekt. Det har været meget udviklende for os som forening, vores medlemmer er stolte og vores frivillige instruktører tager et stort ansvar. Et projekt som dette kræver en indsats, men det er en indsats, som vi som forening gerne vil lægge.

 

Hvad har inspireret jer til at skabe de nye, inkluderende fysiske rammer?

Den største inspirationskilde til, hvordan vi har kunnet gribe det an i praksis, har nok været non-profit fitnesscentret Goodwill i USA. Flere af bestyrelsens medlemmer har været på inspirationstur dertil. Det er et fitnesscenter, der henvender sig til mennesker med både psykiske og fysiske handicap. Inspirationen herfra har været afgørende for, at vi fik et klart billede af, hvordan vi med forbedrede fysiske faciliteter bedre kan tilgodese mennesker med bevægelseshandicap.

 

Hvilke praktiske løsninger har I valgt til det nye område i HI Fitness?

I HI Fitness er vi privilegerede, fordi vi er placeret i relation til en forholdsvis ny svømmehal, som opfylder nyere krav til tilgængelighed for offentlige idrætsanlæg. Vi har blandt andet handicapparkering, omklædningsrum indrettet til at kunne rumme mennesker med bevægelseshandicap og ingen dørtrin. I det nyindrettede rum har vi fået automatiske døråbnere og indkøbt udstyr, som er specielt egnet til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Udstyret er blandt andet mere stabilt, og vi har skabt bedre plads mellem de forskellige maskiner.

Det er klart, at andre foreninger kan have andre udfordringer end os, men vi håber alligevel, at vi kan være med til at inspirere andre med vores projekt.

 

Hvad har været vigtigt for jer med det nye område i HI Fitness?

Vi ønsker ikke, at det nyindrettede rum skal være det eneste sted i fitnesscentret, man kan træne, hvis man har en fysisk funktionsnedsættelse. Det er vigtigt for os, at mennesker med bevægelseshandicap kan træne i hele fitnesscentret, ligesom at alle medlemmerne også kan benytte sig af det særligt indrettede rum.

 

Hvilke erfaringer har I gjort jer?

Vi har lært, at arbejdet med at skabe fitness for alle er et forholdsvis uopdyrket område, og der er et lille kendskab til det hos både mennesker med bevægelseshandicap, fitnesscentre og organisationer. Så det kræver oplysning og markedsføring at få tilbuddet ud over rampen. Vi er en frivillige forening, og det sætter samtidig nogle begrænsninger for vores ressourcer, også i forhold til markedsføring af de nye faciliteter. Vi håber, at dette initiativ kan være med til at sætte fokus på de potentialer, som de foreningsbaserede fitnesscentre rummer for at skabe fitness for alle.

 

Hvilke råd vil I gerne give videre til andre?

Med projektet ønsker vi at inspirere andre til at gå i samme retning, for andre foreninger kan også skabe fitnesscentre, som er tilgængelige for alle. Og vi vil også gerne inspirere andre idrætsgrene og foreningstyper til at være mere inkluderende.

Igennem dialog med Herlev Kommune har vi i et par år tilbudt holdtræning til mennesker med diabetes, KOL, hjertesygdomme eller kraftig overvægt. De bliver gennem kommunen tilbudt ordineret træning, som så finder sted i vores fitnesscenter på nogle lukkede formiddagshold. Brugerne med funktionsnedsættelse får derigennem kendskab til fitnesscentret og får mulighed for at fortsætte som medlemmer, når den ordinerede træning udløber. Det har vi gode erfaringer med. Og med de nye inkluderende rammer vil vi gerne sprede tilbuddet til endnu flere.

Det bedste råd er derfor som forening at kontakte sin kommune. Alle kommuner har et sundhedscenter, som arbejder med udsatte borgergrupper og inkluderende sundhedsprojekter, der blandt andet kan hjælpe borgerne til et mere aktivt liv. På bundlinjen er det værd for kommunerne at samarbejde med fitnessforeninger om bevægelse for alle – så tøv ikke med at rette henvendelse til jeres kommunale sundhedsafdelinger.

Om kampagnen

’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicaps. 

Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget fysisk og psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet. 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen. TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.