x

Badebro med tilgængelighed for alle 

Flyderbroen ved Lindholm Strandpark er tilgængelig for alle, og den skaber et overgangspunkt med mange nye aktivitetsmuligheder - året rundt.

Broen fungerer som samlingspunkt for byens borgere og anvendes på mange måder både fra land og fra vand. Man kan fiske fra den og sole sig på den, når vejret tillader det, og man kan anløbe den fra vandsiden med både jolle, kano og kajak. Man kan også springe i vandet fra den - både om sommeren, når broen ligger ved Lindholm Strandpark, og om vinteren, når broen er placeret ved Lindholm Brygge, hvor vinterbadere kan benytte den som udspringssted.

Levende læhegn

I tilknytning til flydebroens sommerplacering er der opført en blivende, let konstruktion, som er tilplantet med slyngplanter. Når planterne ad åre vokser til, vil de dække konstruktionen og danne et afskærmet læ-sted, som fx kan bruges til omklædning for broens brugere. Læ-stedet fungerer allerede i dag som en skulptur i landskabet, og med tiden vil det også udgøre et levende og grønt vartegn for flydebroen. Broen består af tre dele: et brofæste, som danner overgangen mellem land og vand; et flydende broelement og en flydende badeplatform.

Alle delene er udført af vejrbestandigt træ, og der er anvendt tovværk til håndlister samt galvaniseret stål til værn og stiger, så broen fremstår i et maritimt udtryk. Læ-stedet er udført i rionet, der er bearbejdet til en cylindrisk lodret form, som er fastgjort i terrænet. Der er fokus på sikkerheden, så der er opsat redningskranse og monteret en sikkerhedsstige med LED-lys på broen samt tre badestiger på platformen. Broen kan også benyttes af kørestolsbrugere.

Projektet er udtænkt og igangsat af tre driftige beboere fra afd. 44 i Nørresundby Boligselskab, og selve projektet er planlagt og gennemført i et samarbejde mellem de tre beboere, boligselskabet samt NBC Marine og Aalborg Universitet.

Det gode boligliv

Projektet er en del af kampagnen Det gode boligliv, som støtter projekter, der udvikler og fornyer de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv.

Kampagnen Det gode boligliv