x

Den gamle skole skal fortsat være en del af kulturlivet

I Allinge står den smukke, røde murstensejendom, der tidligere har været hjemsted for Teknisk Skole og senest Allinge Bibliotek. Da Allinge Bibliotek flyttede til andre lokaler, blev bygningen sat til salg på den betingelse, at den fortsat skulle være en del af kulturlivet i Allinge. Bygningen blev købt af Sparekassen Bornholm med et ønske om at medvirke til, at den positive udvikling på Bornholm fortsætter, og de valgte derfor at stille bygningen til rådighed for Foreningen Folkemødet. Vi gik ind i projektet med det mål at udvikle bygningen med henblik på at give den et nutidigt indhold. 

En nænsom restaurering inden for murene

Før Foreningen Folkemødet kunne flytte ind, trængte bygningen til en restaurering - særligt indenfor murene. Vi bidrog til projektet for at sikre, at restaureringen af bygningen skete i overensstemmelse med bygningens historie. Formålet var at skabe gode rammer for et moderne sekretariat, samtidig med at man bevarede bygningens særlige arkitektur og interiør. Både stueetagen og første sal er nænsomt blevet sat i stand, så der både er plads til kontor og til de mange små og store aktiviteter, som huset skal danne ramme for. 

Et samlingssted året rundt

Historien som først Teknisk Skole og senere Allinge Bibliotek danner en unik historisk ramme om det rige foreningsliv, der er særlig for stedet. Med restaureringen og de nye beboere er der nu blevet givet nyt liv til den gamle Teknisk Skole. Bygningen huser Foreningen Folkemødet som faste beboere året rundt, men kommer også til at blive brugt til en række arrangementer. Huset vil på den måde selvfølgelig være en aktiv del under det årlige Folkemødet men vil også være til glæde for lokale såvel som gæster hele året rundt. 

En del af en større helhed

Folkemødehuset er et af de første elementer af Helhedsplanen for Allinge, som er blevet realiseret. Formålet med huset er at fylde det med aktivitet året rundt og derved manifestere Allinge som Folkemødebyen - også udenfor de fire dage i juni.