x

Folketeatret i Nørregade fornyes med ny facade og foyerer

Pressemeddelelse 19. november 2013

En stor ombygning af Folketeatret i København bliver indledt i foråret 2014. Facaden mod Nørregade samt publikumsfoyerer i både gadeplan og på 1. sal bliver opgraderet, moderniseret og forskønnet. Under hele byggeprojektet fortsætter Folketeatret sine aktiviteter.

Folketeatret har længe ønsket at gennemføre en ombygning, og det kan nu realiseres med midler fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Realdania. Projektet beløber sig til 36,5 mio. kr. og har to fokusområder: facade og publikumsforhold.

Facaden i Nørregade skal forskønnes og åbnes, så den bidrager positivt til det eksisterende byrum. Den nuværende lukkede grå facade bliver i fremtiden erstattet af en mere transparent og smuk indgang, som åbnes for publikum og den omgivende by.

Teatrets to publikumsfoyerer vil undergå en større forvandling. Faciliteterne på begge etager kommer til at imødekomme tidens krav til brugervenlighed. Åbenhed, sammenhæng og gennemskuelighed i huset vil være i fokus på den æstetiske såvel som på den funktionelle side.

Når byggeriet er færdigt, vil man som noget nyt kunne nyde en pausedrink på teatrets 1. sal med udsigt til Nørregades leben.  En markant trappe centralt i stueniveauets foyer vil møde øjet og sikre adgang til 1. salen (snoreloftet).

Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS er engageret som totalrådgivere med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgiver. Albæk byggerådgivning ApS er bygherrerådgiver.

Jytte Andersen, fhv. minister, folketingsmedlem og Folketeatrets bestyrelsesformand glæder sig på vegne af teatrets samlede ledelse over, at det nu er muligt at kunne forskønne og forbedre det gamle teater – og det selvfølgelig i respekt for Store Scenes og teatrets øvrige klassiske æstetik.

”Det er med stor glæde og tilfredshed at kunne melde ud, at flere års arbejde for et bedre og smukkere Folketeater ser ud til at lykkes. Takket være midler fra A.P. Møller Fonden og Realdania, kan vores drømme og mangeårige ønsker om et nutidigt teater med en indbydende facade og publikumsfaciliteter, der tilfredsstiller ikke blot øjet, men også de behovskrav der er i dag, nu gå i opfyldelse. Store Scene forbliver Store Scene, den er noget helt særligt og begejstrer alle, der oplever den for første gang. Ombygningen vil fremstå som en stor fornyelse og forbedring – med respekt for vores smukke gamle teater

Ombygningen forventes færdiggjort i efteråret 2015, men teatret gennemfører sæson 14/15. Der bliver således tale om to byggefaser (maj-oktober 2014 og april-september 2015).

Læs mere om Folketeatrets historie på Folketeatrets hjemmeside

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Folketeatret