x

Byggeriet af Jagtens Hus er skudt i gang

Pressemeddelelse 8. juni 2015

Mandag den 8. juni 2015 blev de første spadestik til Jagtens Hus på Molsvej 34 i Rønde taget. Forude venter et byggeri, der om godt et år vil resultere i tre markante bygninger, der vil huse Danmarks Jægerforbunds administration, et uddannelsescenter samt et besøgscenter for Danmarks vilde dyr og deres levesteder.

Første spadestik på administrationshuset og uddannelsescentret blev taget af borgmesteren for Syddjurs Kommune, Claus Wistoft (V) og Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen.

I administrationsbygningen vil Jægerforbundets knap 60 medarbejdere komme til at arbejde i et åbent, lyst og dynamisk miljø. Huset vil ud over kontorarbejdspladser omfatte en række tekniske rum, for eksempel et lokale til partering og undersøgelse af vildt, et våbenværksted og et trofælaboratorium, hvor man kan undersøge opsatser med videre.

Uddannelsescentret vil danne den fysiske ramme om uddannelse af vildtforvaltere, jægere og naturinteresserede. Det vil være her, jægerne og naturinteresserede mødes i mødelokalerne og undervisningslokalerne og efterfølgende slapper af i kantine og i jagtstue ved pejsen.

Den sidste af de tre bygninger bliver et offentligt tilgængeligt besøgscenter for Danmarks vilde dyr og deres levesteder. Huset bliver bygget med støtte fra Realdania. Programchef Stine Lea Jacobi fra Realdania satte spaden i jorden til centret med god støtte fra en af Jægerforbundets aktive juniorjægere den 15-årige Mia Grapenthin fra Års.

"Her på kanten af Mols Bjerge er der rigtig gode muligheder for spændende naturoplevelser – både for børn og voksne. Derfor håber vi, at besøgscentret for Danmarks vilde dyr og deres levesteder på den måde kan være med til at styrke danskernes interesse for naturen. Sammen med Kalø Slotsruin vil besøgscentret også danne en flot ankomst til området omkring Helgenæs og Mols Bjerge", fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

I besøgscentret er det planen at offentligheden, turister og f.eks. skoleklasser kan komme og få undervisning om jagt og natur, og huset vil rumme et udstillingslokale, et lokale til praktisk naturformidling, et udekøkken samt et offentligt toilet.

"Jagtens Hus vil blive et nyt midtpunkt for alt, hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde, anvendelse af vildt, m.v. Med en placering på et af de smukkeste steder i Danmark, vil naturen blive tænkt ind i alt der på sigt sker i huset - fra undervisning og kultur til innovation og råvarer til mad og mode", udtaler Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2016.