x

Fra forfald til fællesskab

I Landsbyen Frøstrup er den gamle kro igen blevet et mødested for byens borgere. Efter kroen i mange år var i forfald, og kun en lille del har været i brug, er den nu blevet bygget om til et kulturhus.

I ombygningen af kroen har det været afgørende at få plads til mange forskellige funktioner for at sikre engagement og opbakning fra alle de foreninger og aldersgrupper i byen, der bruger huset. Frøstrups nye samlingspunkt viser, hvordan også små landsbyer kan drive et kulturhus – uden driftstilskud fra det offentlige, og med døre som står åbne for alle byens borgere.

En stor del af arbejdet med at renovere kroen er blevet udført af frivillige. Det store frivillige engagement giver lokal stolthed og fællesskab.

Mulighedernes land

Projekt Frøstrups nye samlingspunkt er en del af Mulighedernes Land som er et partnerskabsprojekt mellem os og Thisted Kommune. Med Mulighedernes Land ønsker Realdania at bidrage til at skabe en positiv udvikling i yderområderne i Danmark og projektet har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning.

Kampagnen Mulighedernes Land