x

Ny frodig beplantning

I Jyllandshuse var der rigelig med asfalt, som gav bebyggelsen med 184 boliger et trist og oplevelsesfattigt udseende. Adgang til husene bestod af et bredt asfaltområde, der skabte stor adskillelse til de grønne arealer. Den tidligere asfaltsti foran boligerne er ændret til en oplevelse i sig selv og opfordrer til ophold, så sanserne kan slippes løs og stimuleres. Ved at skære huller i asfalten og plante træer, buske og blomster er der skabt et frodigt miljø, hvor man kan opholde sig i små lukkede naturrum langs stien og lytte til fuglefløjt, biernes summen og indånde duften af blomster. Som en del af projektet er den tætte beplantning mellem stierne og gårdrummene og området til nabobebyggelser åbnet, så der opstår helt nye forbindelser og sammenhænge med stor herlighedsværdi og funktionelle løsninger.

Renser jorden

I beplantningen er der er bl.a. anvendt pil og poppel, som optager meget vand. Den omfattende beplantning i stedet for asfalt vil på sigt være med til at rense forurenet jord og også her vise nye grønne veje for ændring af et gråt og forurenet miljø.

Beboere, børn i den nærliggende skole og fritidshjem, besøgende og naboer har adgang til den grønne oase. Beboere, hvis køkkenvindue vender ud mod de tidligere asfaltarealer har fået en grøn og frodig udsigt. Udover at være et grønt forskønnelsesprojekt er der også tænkt på en fremtidssikring af bebyggelsen i forhold til skybrud og kraftigt regnvand. I tilknytning til projektet, er der etableret opsamling af halvdelen af regnvandet fra tagene, så dette kan sive ned gennem græsplænerne til grundvandet i stedet for at blive hældt i kloakken og ved skybrud risikere at havne i ejendommens kældre.

Regnvandsløsningerne er finansieret af frivilligt arbejde og tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og har været udgiftsneutralt for afdelingens beboere. Virksomheden PKP Regnvandsteknik har derved skaffet ca. 800.000 kr ekstra til projektet.

Regnvandsløsningen er finansieret via tilslutningsbidrag til kommunen og bidrag fra Miljøstyrelens pulje for Grønne Ildsjæle og har været udgiftsneutralt for afdelingens beboere. Gården i Jyllandshuse er også udsmykket med et kunstværk 'De faldne træer' af Anne Bennike. Udsmykningen er støttet af SAB's Kunstfond og udført på to af ejendommens garageanlæg.

Det gode boligliv 

Projektet er støttet med midler fra vores kampagne 'Det gode boligliv', hvor vi ønsker, at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen Det gode boligliv