x

Det østlige Aalborg skal være billedet på fremtidens forstad

Pressemeddelelse 2. december 2011

I form af en stor, international projektkonkurrence om udvikling af det østlige Aalborg ønsker Aalborg Kommune at gennemføre innovative, konkrete og realistiske løsninger på udfordringerne i fremtidens forstæder. Konkurrencen er skudt i gang med et EU-udbud den 17.november 2011 og er en del af Realdanias kampagne Fremtidens forstæder.

Aalborg Kommune lancerer i disse dage en international projektkonkurrence, der under navnet ’City in between’ - Det østlige Aalborg, strategier for en international og bæredygtig forstad’ skal danne baggrund for en bæredygtig udvikling af området. Målet for konkurrencen er at bidrage til debatten om udvikling af fremtidens forstæder og samtidig få en række kvalificerede forslag til, hvordan der skabes mest mulig værdi og synergi mellem kommende offentlige og private investeringer.

Løsning af fremtidens udfordringer

Projektkonkurrencen i Aalborg er en del af Realdanias kampagne ’Fremtidens Forstæder’. Her er seks demonstrationsprojekter udvalgt til at skabe visioner for den fremtidige udvikling af forstæderne i Danmark og samtidig fokusere på bæredygtige løsninger på fremtidige udfordringer som klimaforandringer, øget biltrafik og flere ældre.

Projektkonkurrencen skal med udgangspunkt i en række temaer give bud på, hvordan man kan kombinere bæredygtig udvikling på kortere sigt med en større visionær udvikling af området 10-20 frem i tiden.

Dommerkomiteen består af politikere og embedsmænd fra Aalborg Kommune, Realdania, fagdommere udpeget af Arkitektforeningen samt en repræsentant fra det rådgivende udvalg for ’Fremtidens Forstæder’. Lektor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Århus og arkitekt Mats Olsson, Malmø, er allerede nu udvalgt som store fagkapaciteter i dommerkomiteen. 

”Over de næste 10 år er der planlagt investeringer for mere end 10 milliarder kroner i det østlige Aalborg, herunder udvidelsen af Aalborg Universitet, et nyt universitetshospital, 400 nye ungdomsboliger og ikke mindst ambitiøse planer om renovering af store almennyttige boligområder. Konkurrencen er i den henseende en fantastisk mulighed for at afdække potentialet i at tænke i synergi og sammenhængskraft imellem investeringerne – herunder nødvendigheden af at inddrage områdets aktører i en løbende proces. Det er mere nødvendigt end nogensinde at tænke proces, bæredygtighed og fysiske løsninger sammen. En proces, hvor kommunen i højere grad får rollen som facilitator,” siger stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen.    

”Byområdet i det østlige Aalborg er et rigtig godt eksempel på et forstadsområde med en række store udfordringer – men også potentialer - for bæredygtig udvikling. Der er store investeringer, som skal koordineres, funktionelle enklaver, som ligger adskilt af store vejanlæg, monotome boligområder og mangel på gode sociale mødesteder. Vi håber med konkurrencen at se nytænkende bud på blandt andet forstadens boformer, bæredygtig transport og multifunktionelle mødesteder kombineret med områdets potentialer, blandt andet når det gælder styrkelse af internationale videnserhverv og vidensmedarbejdere,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

Om Fremtidens forstæder

Realdanias kampagne ”Fremtidens Forstæder” skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne. Kampagnen bliver gennemført i 2011-2012 og omfatter seks kommunale arkitektkonkurrencer samt en række debataktiviteter og udstillinger. De seks arkitektkonkurrencer bliver afholdt af kommunerne Aalborg, Albertslund, Furesø, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg. Læs mere på forstaden.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Aalborg Kommune.