x

Realdania sætter fremtidens forstæder til debat

Pressemeddelelse 5. januar 2011

Realdania lancerer nu Fremtidens Forstæder – en kampagne, som skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne – altså de dele af de større, danske byer, som er anlagt efter 1945. Kampagnen bliver sat i gang med kommunale arkitektkonkurrencer, der skal give et bud på, hvordan Fremtidens Forstæder kan se ud i praksis. Furesø Kommune er allerede udvalgt som den første kommune ud af i alt fem kommuner, der får mulighed for at deltage i konkurrencerne.

Forstæderne er populære. Mere end halvdelen af den danske befolkning bor, arbejder eller færdes dagligt her, og en stor del af samfundets aktiviteter inden for erhvervsudvikling, kultur, sport og uddannelse foregår i dag i forstæderne.

Forstæderne rummer store kvaliteter. Grønne omgivelser, nærhed til naturen, et aktivt idræts- og foreningsliv og et stort udvalg af boligformer. Men der er behov for en debat om, hvordan forstæderne kan blive mere bæredygtige. Blandt andet set i lyset af den stigende biltrafik, øgede energipriser og klimaforandringer med mere nedbør. Der er også behov for debat om, hvordan forstæderne kan indrettes til en fremtid med langt flere ældre, og hvordan man i byudviklingen kan gøre noget for at modvirke isolation af socialt udsatte.

Derfor indbyder Realdania nu alle landets kommuner til at komme med bud på, hvilke udfordringer, de står over for i deres forstæder. Kommunerne inviteres til at indsende forslag til, hvilke konkrete forstadsområder, der skal arbejdes med i de fem arkitektkonkurrencer, som er en del af kampagnen. Furesø Kommune er allerede udvalgt som den første af fem kommuner med et spændende projekt om udvikling af den centrale del af Farum. De fire øvrige kommuner kan byde ind i samarbejde med developere og grundejere i konkrete forstadsområder. Kommunerne kan indsende deres projektforslag til konkurrencen frem til den 31. marts 2011.

"Virksomheder, boligselskaber, kommuner, energiselskaber og tusindvis af private grundejere investerer hvert år milliarder af kroner i forstæderne. Investeringer, som er mindre synlige, end når vi ser nye byggerier skyde op i havneområder eller midt i vores byer,” siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania og fortsætter: ”Med kampagnen Fremtidens Forstæder ønsker vi at rejse en debat om, hvordan vi får truffet de rigtige beslutninger i tide, så vi får udviklet forstæderne i en mere bæredygtig retning. I udvælgelsen af projekter vil vi lægge vægt på, at der er lokalpolitisk opbakning til idéerne – og at der vurderes at være et investeringspotentiale i området."

FAKTA

  • Der forventes igangsat fem arkitektkonkurrencer i samarbejde mellem Realdania og udvalgte kommuner. Furesø Kommune er udvalgt som den første kommune ud af de fem.
  • Der er afsat 10 mio. kr. til de kommunale arkitektkonkurrencer. Hver kommune kan søge op til 2 mio. kr. i støtte fra Realdania, og det forudsættes, at kommunen leverer tilsvarende medfinansiering, evt. i samarbejde med developere og grundejere.
  • Fristen for ansøgninger er 31. marts 2011, og konkurrencerne forventes gennemført i 2011 og 2012.
  • COWI ved Svend Erik Rolandsen varetager kampagneledelsen for Realdania. Akademisk Arkitektforening kobles som konkurrencesekretariat for de enkelte konkurrencer.
  • Der kobles et rådgivende udvalg til kampagnen bestående af Holger Bisgaard, By- og Landsskabsstyrelsen, Claus Bech Danielsen og Hans Thor Andersen fra SBI, samt Tom Nielsen, Århus Arkitektskole.
  • Læs mere på kampagnens hjemmeside www.forstaden.dk