x

Dyrk din by i fremtidens Nykøbing Falster

Pressemeddelelse 5. februar 2013

Bedre adgang til vandet, boliger til flere generationer og lokal madproduktion i nyttehaver. Det er nogle af ideerne til, hvordan forstadsområdet Ydre Østerbro i Nykøbing Falster kan se ud i fremtiden. Forslaget kommer fra team Elkiær + Ebbeskov arkitekter, der er kåret som vinder af arkitektkonkurrencen Fremtidens Forstæder i Nykøbing Falster.

Guldborgsund Kommune og Realdania har nu gennemført anden runde af arkitektkonkurrencen om, hvordan Ydre Østerbro i Nykøbing Falster kan komme til at se ud i fremtiden.

Dommerkomiteen har valgt følgende team som vinder:

  • Team ELKIÆR+EBBESKOV arkitekter, Gottlieb Paludan Architects, GHB landskabsarkitekter og Hundsbæk & Henriksen Ingeniører. Konsulenter Rekommanderet og DEAS

Teamet har siden oktober arbejdet videre med deres forslag til indretning af området Ydre Østerbro, efter at være blevet udvalgt i første konkurrencerunde sammen med team SLA, Transform, Kuben Management og Transsolar.

Vinderprojektet ”Dyrk din by” har fokus på, hvordan man dyrker byen – i to betydninger.

Konkret giver teamet en række bud på, hvordan man kan bruge den lokale tradition, der er på Lolland-Falster for frugt- og fødevareproduktion, til at udvikle Ydre Østerbro. For eksempel i æbleplantager og små nyttehaver.

I overført betydning handler ”Dyrk din by” om nye måder at bo og bruge byen på og indgå i forskellige fællesskaber – og derigennem dyrke byen. Teamet giver blandt andet ideer til at indrette et kvartershus i en tidligere erhvervsejendom, forskellige boliger med plads til flere generationer under samme tag og bedre adgang til Guldborgsund til aktivitet og samvær.

Derudover giver projektforslaget et nyskabende og lovende bud på, hvordan selve processen for udviklingsprojektet kan lykkes.

Projektleder i Guldborgsund kommune Pernille Møller Nielsen siger: ”Vinderprojektet har givet os en bank fuld af gode ideer til at gøre Ydre Østerbro til en særlig forstad og bruge stedets styrker. Men en god plan gør det ikke alene. Nu starter arbejdet med at gøre planen til virkelighed. Her har vi brug for opbakning fra alle interessenter, hvis det skal lykkes – både borgere og erhvervsliv.”

Projektleder i Realdania, Astrid Bruus-Thomsen siger: ”Når man udvikler Fremtidens forstad handler det ikke kun om nytænkende planer. Det handler lige så meget om at nytænke de organisatoriske, sociale og økonomiske redskaber, vi bruger, når vi udvikler byen. Forstadsudvikling er et langt sejt træk. Og det har vinderteamet gode bud på, hvordan man tager fat om.”

Målet med arkitektkonkurrencen er at sætte fokus på, hvordan et forstadskvarter i en provinsby uden for de store vækstregioner kan fremtidssikres – miljømæssigt, socialt og økonomisk. Derfor er de to teams blevet bedt om at forholde sig til de mange forskellige problemstillinger, der knytter sig til forstadens byudvikling.

Det handler blandt andet om at udvikle en samlet ide, at tage hensyn til udvikling i bosætning og erhverv samt de problemer, som knytter sig til konkret fysisk planlægning. Dertil kommer social- miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed samt udformning af og adgang til bynære landskaber og levende bymiljøer.

Vinderprojektet blev offentliggjort den 5. februar ved et arrangement hos Kuszon Zolutions.

Vinderprojektet og de fire andre projektforslag fra konkurrencen kan ses på Hovedbiblioteket i Nykøbing Falster fra midten af februar til midten af marts.

FAKTA

Vinderteamet består af:

ELKIÆR+EBBESKOV arkitekter

Gottlieb Paludan Architects

GHB landskabsarkitekter

Hundsbæk & Henriksen Ingeniører.

Konsulenter: Rekommanderet og DEAS

I konkurrencens anden fase deltog i øvrigt:

SLA

Transform

Kuben Management

Transsolar

Om Fremtidens Forstæder

Realdanias initiativ ”Fremtidens Forstæder” skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne. Initiativet gennemføres i 2011-2013 og omfatter seks kommunale arkitektkonkurrencer, debat og udstillinger. De seks arkitektkonkurrencer bliver afholdt af kommunerne: Aalborg, Albertslund, Furesø, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg. Læs mere om Fremtidens Forstæder på www.forstaden.dk