x

To team udvalgt til at gå videre i arkitektkonkurrencen om Hersted Industripark

Pressemeddelelse 5. oktober 2012

Dommerkomiteen for arkitektkonkurrencen om at udvikle Hersted Industripark i Albertslund Kommune har udpeget to team, der nu skal arbejde videre med deres bud på en udviklingsstrategi for Hersted Industripark. Konkurrencen er en del af Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder, der skal skabe debat om og visioner for en bæredygtig byudvikling i forstæderne.

De to team der går videre i arkitektkonkurrencen er:

Et team bestående af: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH A/S, Norconsult Danmark A/S, Kim Ruberg, Jesper Bo Jensen, Lars Østergaard.

Et team bestående af: SLA A/S, ADEPT Aps, Atkins Danmark A/S, Emcon A/S, Kollision Aps, Jørgen Rosted Rådgivning

”Udviklingen af fremtidens Hersted Industripark har stor betydning for erhvervsudviklingen i Albertslund og hele regionen. Jeg og de øvrige medlemmer af dommerkomiteen er meget imponerede over de forslag vi har fået fra de fem deltagende teams. Vi har nu udvalgt to særdeles stærke teams, der på hver deres måde har godt fat i den store opgave det er at lægge en strategi for fremtidens Hersted Industripark. Nu skal de to teams i dialog med dommerkomiteen og udarbejde hver deres endelige forslag – den fase i arkitektkonkurrencen ser jeg frem til,” siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

Udviklingsstrategien skal give kreative, visionære og realistiske forslag til hvordan nybyggeri og genanvendelse kan bygge videre på Hersted Industriparks potentialer: Den kommende letbane, de eksisterende erhvervsvirksomheder, kulturarven, Vestskoven og naboområderne. Udviklingsstrategien skal bidrage til at visionen om ringbyen Loop City realiseres.

”Forslagene fra de to team der nu skal arbejde videre, er spændende og visionære. Det er afgørende at den endelige udviklingsstrategi kan implementeres. Udviklingen skal kunne blive til virkelighed, og ikke ’kun’ være flotte arkitekttegninger. Den kvalitet ser jeg i forslagene fra de to team, så jeg glæder mig meget til at indgå i dialogen i den kommende tid,” siger Lars Gøtke, formand for ejerlauget for Hersted Industripark.

Målet er en langsigtet omdannelse af Hersted Industripark, der kan skabe fornyet interesse blandt investorer og styrke området til gavn for Albertslund og hovedstadsregionen. Arkitektkonkurrencen skal give inspiration og nye metoder til hvordan lignende områder i forstæderne kan udvikles og omdannes.

”Forstædernes erhvervsområder er flere steder i landet ved at blive forandret fra områder med produktionserhverv til områder med videns- og serviceerhverv. Og udviklingen af områderne vil helt sikkert fortsætte. Derfor skal disse erhvervsområder geares, så de kan tiltrække endnu flere nye erhverv og arbejdspladser. Områderne skal således udvikles til en slags moderne bydele, som kan sikre en bæredygtig lokalisering af erhverv, tæt ved kollektive transportmuligheder og med fokus på byliv og et inspirerende bymiljø. Den opgave svarer de to forslag meget kompetent på,” siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania. 

Fakta

Arkitektkonkurrencens vinder udpeges den 11. februar 2013.

Dommerkomiteen består af

  • Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune
  • Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør, Albertslund Kommune
  • Astrid Bruus Thomsen, projektleder, Realdania
  • Lars Gøtke, formand for ejerlauget, Hersted Industripark
  • Pernille Schyum Poulsen, partner, arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten
  • Rita Justesen, byplanchef, arkitekt MAA, By & Havn
  • Marina Bergen Jensen, professor, Skov & Landskab, KU LIFE

De øvrige team var

Et team bestående af: WITRAZ arkitekter k/s, Maxwan architects + urbanists, Brisac Gonzalez Ltd, Algren & Bruun Landskabsarkitekter, BOGL, Buro Happold Aps, Davis Langdon LLP, Imitio, Space Syntax Limited, Future Navigator

Et team bestående af: Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur, grassat landskab og planlægning, MIST landskab, Leth & Gori I/S, Midtconsult P/S, DHV, Go Proces Aps, Workz A/S

Et team bestående af: White Arkitekter AS/AB, BSAA Arkitekter Aps, ecosistema urbano, Tyréns AB, Evidens, John Manoochehri, Ninna Møller, Prof. Leif Edvinsson, Signe Dehn Sparrevohn, SUDes, Lund University

Fremtidens Forstæder

Arkitektkonkurrencen er en del af Realdanias initiativ ”Fremtidens Forstæder”, som skal skabe debat om og visioner for en fremtidig, bæredygtig byudvikling i forstæderne. Initiativet bliver gennemført i 2011-2013 og omfatter seks kommunale arkitektkonkurrencer, debat og udstillinger.

De seks arkitektkonkurrencer bliver afholdt af kommunerne Aalborg, Albertslund, Furesø, Glostrup, Guldborgsund, Vejle og Aalborg. Læs mere på www.forstaden.dk