x

Kristine Jensen, SLETH og Norconsult tegner fremtidens forstad i Hersted Industripark

Pressemeddelelse 13. februar 2013

Opdatering af et erhvervsområde til nutidens behov for erhvervsudvikling samt et bæredygtigt og moderne byliv. Det er kernen i den udviklingsstrategi for Hersted Industripark som en enig dommerkomité netop har udpeget i en arkitektkonkurrence. Vinderne blev et team bestående af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, SLETH A/S og Norconsult Danmark A/S.

Fornyer ved at genbruge

- Vinderforslaget rammer lige ned i Hersted Industriparks fundament og sjæl. Udviklingsstrategien bygger på områdets nuværende kvaliteter og virksomhedsstruktur. Såvel infrastruktur som eksisterende bygninger genbruges. Der er også fokus på at udnytte pladsen mellem bygningerne og fortsat at fokusere på produktion, blandt andet mikro- og specialproduktion. Og forslaget understøtter etableringen af DOLL, Danish Outdoor Lighting Lab, som et nyt clean tech-samarbejde der kan trække nye virksomheder til området. Det er således en enkel og overbevisende strategi der udviser stor respekt for Hersted Industripark og de virksomheder der har til huse der i dag, siger dommerkomitéens formand borgmester Steen Christiansen, Albertslund.

- Vinderforslaget er stærkt fordi det fokuserer på erhvervslivet og giver realistiske og gode forslag til forandring. Kodeordene er bevar, udbyg og nybyg, og forslaget viser ydmyghed over for Hersted Industriparks styrker. Vinderne foreslår at der ændres på den gældende byplanvedtægt for at skabe forandringen – det er helt rigtigt set at flotte arkitekttegninger ikke i sig selv er nok. Etableringen af DOLL som et nyt initiativ der kan tiltrække klyngevirksomheder, er også ekstremt vigtigt for transformationen af Hersted Industripark, siger Lars Gøtke, formand for ejerlauget for Hersted Industripark.

Forstadens hippe erhvervsområde for 50 år siden

Hersted Industripark blev etableret i 1960'erne og var topmoderne. Her var der plads og luft, og virksomhederne strømmede til området som var et forbillede for industriområder i Danmark og resten af Europa.

Overskuddet af plads er udfordringen i 2013, hedder det i vinderforslaget. Planen og strukturen for byen er velfungerende, men samspillet mellem delene i området mangler. Der er plads mellem bygningerne til at skabe nyt, der er plads på tagene til grønne tage og solceller, der er infrastruktur og Vestskovens store grønne rum som nærmeste nabo.

- Konkurrencen har bidraget væsentligt til debatten om hvad vi skal med de mange erhvervsområder i Københavns Vestegn, som nu står foran transformation. Undervejs er det blevet klart, at et forstadsområde som Hersted stadig skal tilbyde rammer for moderne industri- og erhvervsliv. Det er nemlig en af de vigtigste forudsætninger for levende forstæder. Vinderforslaget viser meget overbevisende, hvordan fortætning om letbanen, nye forbindelser og nye typer erhverv kan opdatere industriområdet til et levende, grønt og moderne byområde, som kan tiltrække nutidens erhverv og besøgende, siger Astrid Bruus Thomsen, Realdania.

Om udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien beskriver tre enkle greb for området:

  • Krydsfelt mellem en ny sti- og gangforbindelse fra det kommende letbanestop ved Ring 3 i øst til Industrigrønningen i vest og ny beplantning og kanaler ved Smedeland
  • Centre i hver sin ende af krydsfeltet med mulighed for at bygge højt og understøtte det lokale erhvervsmiljø med idrætsfaciliteter, uddannelsesfunktioner og kantine.
  • Dannelsen af fem kvarterer i området for at skabe lokale identiteter og klyngedannelser

Om arkitektkonkurrencen

Arkitektkonkurrencen om en udviklingsstrategi for Hersted Industripark blev udskrevet i foråret 2012. Blandt fem prækvalificerede team blev to team i oktober 2012 udvalgt til at arbejde videre med deres forslag. Det andet team var SLA A/S og ADEPT Aps.

Dommerkomiteen består af:

Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune

Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør, Albertslund Kommune

Astrid Bruus Thomsen, projektleder, Realdania

Lars Gøtke, formand for ejerlauget, Hersted Industripark

Pernille Schyum Poulsen, partner, arkitekt MAA, Tegnestuen Vandkunsten

Rita Justesen, byplanchef, arkitekt MAA, By & Havn

Marina Bergen Jensen, professor, Skov & Landskab, KU LIFE

Om Fremtidens forstæder

Konkurrencen er en del af Realdanias initiativ Fremtidens Forstæder, der skal skabe debat om og visioner for en bæredygtig byudvikling i forstæderne.

Opgaven var med en udviklingsstrategi at give kreative, visionære og realistiske forslag til hvordan nybyggeri og genanvendelse kan bygge videre på Hersted Industriparks potentialer: Den kommende letbane, de eksisterende erhvervsvirksomheder, kulturarven, Vestskoven og naboområderne. Udviklingsstrategien skal bidrage til at visionen om ringbyen Loop City realiseres. Læs mere på forstaden.dk

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Albertslund Kommune