x

’CITY IN BETWEEN’ bliver til ’LANDSKAB IN BETWEEN’

Pressemeddelelse 15. november 2012

Team Vandkunsten har vundet konkurrencen ’City in between – strategi for en international og bæredygtig forstad i det østlige Aalborg’. Dermed er grunden nu lagt til en spændende udvikling af det østlige Aalborg, hvor ’Landskab in between’ bliver det fælles inspirerende afsæt for nye samarbejdsprojekter.

”Vinderforslaget udviser en stor indlevelse i det østlige Aalborgs udviklingspotentialer og har på forbilledlig vis formået at koble behovet for at nytænke områdets fysiske udvikling - i form af eksempelvis gode mødesteder, en forbedret infrastruktur og nye boformer - sammen med behovet for en bæredygtig proces og organisation, der kan befordre det nødvendige samarbejde med områdets aktører. Med forslaget har vi dermed fået en flerstrenget strategi til, hvorledes det østlige Aalborg kan udvikles til en bæredygtig forstad, hvor bydelens markante styrkepositioner inddrages og udfoldes til en ny fortælling om én af Norddanmarks pt. stærkeste vækstdynamoer,” udtaler rådmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard, formand for dommerkomitéen.

Bæredygtig byudvikling – ad forskellige veje

Projektleder i Realdania Astrid Bruus Thomsen: ”De to forslag, vi modtog her i anden konkurrencefase, er begge af meget høj kvalitet, og det har været utrolig spændende at arbejde med dem. Landskabet har stor betydning i begge forslag. Team Vandkunstens vinderforslag viser metoder til, hvordan man med afsæt i eksisterende bebyggelsestypologier kan begynde en helings- og opgraderingsproces ved systematisk at bruge landskab, fortætning og vigtige forbindelser som udgangspunkt. Mens Team Schønherrs forslag peger på behovet for en ny overordnet vision. Den vision skal bæres af et nyt værdisæt, der har den vilde natur som etisk og æstetisk ramme.”

FAKTA

Konkurrencen er udskrevet af Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania. Den indgår i Realdanias initiativ ‘Fremtidens forstæder’ om bæredygtig udvikling af landets forstæder.

Konkurrencen er gennemført i 2 faser. I første fase deltog 5 teams, hvoraf to blev udvalgt til anden fase. Både i 1. og 2. fase er der arbejdet meget talentfuldt og engageret med forstadens udfordringer og potentialer.

Både Aalborg kommune og Realdania udtrykker stor tilfredshed med det meget høje faglige niveau, som er udvist under hele konkurrenceforløbet.

Vinderteamet består af:

- Tegnestuen Vandkunsten A/S, i samarbejde med Hausenberg ApS, Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Tyréns AB, ICP a/s samt Professor Peter Maskell

I konkurrencens anden fase deltog desuden:

- SCHØNHERR A/S, i samarbejde med BIG, Ramboll UK, Active City Transformation, Tredje Natur, Analysehuset BBN CONSULT, Malene Freudendal-Pedersen samt Instituttet for Fremtidsforskning (IFF)

Begge forslag fra konkurrencens anden fase vises på udstillingen ’City in between 2’ i Utzon Center, der varer frem til 5. februar 2013. Som opfølgning på konkurrencen afholdes der en konference ’City in between – fra konkurrence til investering’, den 24. og 25. januar 2013.

Læs mere om Realdanias initiativ Fremtidens forstæder på forstaden.dk