x

Internationale teams blander sig i konkurrencefeltet om at udvikle fremtidens erhvervsområde

Pressemeddelelse 23. februar 2012

Hersted Industripark skal udvikles, så det bliver en central del af fremtidens bæredygtige forstad i Albertslund. Derfor har Albertslund Kommune og Realdania prækvalificeret fem stærke teams til at udarbejde en visionærudviklingsstrategi for industriparken, der er et af hovedstadens store industriområder fra 1960'erne.

Den kommende letbanestation i den nordøstlige del af Albertslund er en unik mulighed for at begynde en langsigtet omdannelse af Hersted Industripark, der kan skabe fornyet investorinteresse og styrke byområdet i den regionale sammenhæng. Konkurrencen skal give inspiration og nye metoder til udvikling af lignende områder i forstæderne.

"Jeg er imponeret over, at et så skarpt felt af 27 kvalificerede ansøgere har vist interesse for at løse opgaven omkring en udviklingsstrategi for Hersted Industripark. Også derfor har jeg høje forventninger. Arkitektkonkurrencen, den efterfølgende byomdannelse i Hersted Industripark og den kommende letbane og ringbyudvikling vil få meget stor betydning - ikke kun for udviklingen i Albertslund men for hele hovedstadsregionen," siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen.

Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, supplerer: "Albertslund Kommune har høje ambitioner om at bidrage til en bæredygtig byudvikling, og det harmonerer godt med vores ønsker om at sætte fokus på, hvordan vi over tid kan udvikle forstædernes store erhvervsområder i en mere bæredygtig retning. Med konkurrencen om Hersted Industripark sætter vi bl.a. fokus på, hvordan vi med brugen af regnvand kan opnå klimaforbedringer og bykvalitet i et stort, traditionelt erhvervsområde i forstæderne".

Albertslund Kommune og Realdania efterspørger bud på en strategi, der kan vise, hvordan nybyggeri og genanvendelse kan bygge videre på områders potentialer; letbanestationen, naboområderne, erhvervspotentialet, skoven og kulturarven. Parterne forventer desuden at modtage forslag, der forholder sig eksperimenterende til klima og regnvandshåndtering.

Udviklingsstrategien skal give Albertslund Kommune nogle kreative, visionære og realistiske forslag til, hvordan udviklingen af området igangsættes på kort sigt, og hvordan strategien bliver robust nok til at modsvare behovene i en endnu ukendt fremtid. Udviklingstrategien for Hersted Industripark skal bidrage til at realisere ringbyvisionen Loop City. På den måde sker udviklingen i tæt samarbejde med grundejerne, skaber fornyet investorinteresse og styrker byområdet i den regionale sammenhæng. Realdania ønsker samtidig, at konkurrencen bidrager med nyskabende bud på fremtidens erhvervsområde til debatten om Fremtidens Forstæder.

I et internationalt felt bestående af 27 interesserede og kvalificerede teams har Albertslund Kommune og Realdania udvalgt følgende fem teams (hovedrådgivere):

  • Witraz arkitekter + landskab
  • Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue
  • Bureau B + B
  • ADEPT og SLA
  • White Arkitekter

De fem teams går nu videre til selve konkurrencen, som forløber i to faser frem til starten af 2013. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort d. 13. februar 2013. 

Læs mere om Realdanias initiativ "Fremtidens forstæder" på forstaden.dk

Fakta

De fem teams består af:

Team 1

Witraz arkitekter + landskab

Maxwan Architects

Brisac Gonzalez, London - Architecture
Algren & Bruun + BOGL, Copenhagen - Landscape Architecture
Buro Happold, Copenhagen - Environment & Infrastructure
Davis Langdon, London - Design & Cost Management
Imitio, Copenhagen - Social & Spatial Analysis
Space Syntax, London - Wayfinding
Future Navigator, Copenhagen - Futurologist

Teams 2

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Underrådgivere:

SLETH A/S Planning Architecture

Norconsult

Teams 3

Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

grassat + MIST landskab

Leth og Gori(Arkitekter)

Midtconsult P/S

DHN

Go'Proces

Workz A/S

Teams 4

ADEPT og SLA

Atkins

Kollision

Emcon

Jørgen Rosted

Team 5

White Arkitekter

BSAA Arkitekter

URBANlab

Ecosistema

Evidens

Tyréns.

Marie Bruun Yde

Ninna Møller

prof Leif Edvinsson

SUDes

Pressemeddelelsen er udsendt af Albertslund Kommune.