x

City in between: To alternative bud på bæredygtig forstadsudvikling er nu valgt til at gå videre

Pressemeddelelse 19. juni 2012

Fortætning i eksisterende bebyggelser eller ny bosætning ’i pagt med naturen’ – hvilken tilgang til bæredygtig byudvikling er rette vej, når vi udbygger vores forstæder? Forstadskonkurrencen ’City in between’ giver interessante nye vinkler til det videre arbejde med bæredygtig byudvikling i det østlige Aalborg, hvor store investeringer er på vej i bl.a. ny infrastruktur, Universitetsygehus og renoveringer af større boligområder.

Med valget af de 2 teams, som nu skal arbejde videre i konkurrencens 2. fase, er der lagt op til at undersøge vidt forskellige blik på forstadens potentialer og udfordringer i forhold til at sikre en bæredygtig byudvikling i vores forstæder. Det ene forslag bygger på en fortætningsstrategi i kobling med kollektive trafikforbindelser, med et at talentfuldt afsæt i stedets og tidens præmisser – potentialerne såvel problematikkerne.

Det andet forslag viser en radikal nytænkning af bæredygtig by, hvor landskabet har fået en overvejende betydning. Forlaget har fokus på fremtidens klimatiske udfordringer med havstigning og foreslår bybygning på landskabets højdedrag. Endvidere bygger bæredygtighedstankegangen grundlæggende på en ny adfærdsregulerende forståelse for at bo og leve i balance med naturen omkring os.

Klimaudfordringerne – vandet som en særlig landskabsressource

For begge teams gælder at områdets særlige klimaudfordringer i forhold til stigende vandmængder besvares ved at give både vandet og naturen mere plads i bydelen og fx foreslå at Romdrup ådal udvikles til et rekreativt vådområde, til glæde for såvel mennesker som natur og dyreliv.

’Vi har valgt to vinderforslag, der meget intelligent og forskelligt angiver vejen til bæredygtig byudvikling. Et vigtigt udgangspunkt for konkurrencen har været at arbejde med fortætningsstrategier, hvor der bygges mere og tættere i allerede bebyggede områder og langs trafikkorridorer, letbane og kollektiv transport, for at nedbringe energiforbruget til transport og sikre mobilitet for alle i byen. Det ene forslag har leveret et overbevisende bud på dette. Men vi er også blevet meget inspireret af det andet forslag, der har et skarpt fokus på klimatilpasning, genopretning af landskabet, biodiversitet, og det at bo tæt på naturen’, udtaler Astrid Bruus Thomsen, Realdania.

Mariann Nørgaard, Rådmand og formand for dommerkomitéen udtaler: ’Vi er meget imponerede over det store arbejde alle 5 deltagerteams har lagt for dagen i den både meget store og meget komplekse konkurrence. Og med udvælgelse af 2 talentfulde teams til at gå videre i den kommende fase ser vi frem til en frugtbar dialog omkring den videre udvikling af forslagene – en dialog, som også involverer de kræfter og aktører som allerede er i gang med store og skelsættende byudviklingsinitiativer i byområdet.’

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen supplerer: ’Med det netop indgåede trafikforlig er Aalborg nu så heldig at kunne komme et skridt videre med planlægningen af letbanen. Dette set i lyset af vores øvrige strategiske arbejde med transport gør det ekstra vigtigt at være opmærksomme på sammenhængen ml. højklasse kollektiv trafik og et tilstrækkeligt befolkningsunderlag - og dermed vigtigheden af, at vi får indplaceret nye boligområder på rette sted!  For mig fortæller de to forslag især noget om hvilke bytypologier, og boformer det er realistisk at satse på i videreudviklingen af vores forstæder – vi skal generelt tænke tættere og i tilkoblinger til eksisterende bebyggelser.’

De 2 teams, som er udvalgt til at gå videre er:

- Tegnestuen Vandkunsten A/S, i samarbejde med Hausenberg ApS, Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, Tyréns AB, ICP a/s samt Professor Peter Maskell

- SCHØNHERR A/S, i samarbejde med BIG, Ramboll UK, Active City Transformation, Tredje Natur, Analysehuset BBN CONSULT, Malene Freudendal-Pedersen samt Instituttet for Fremtidsforskning (IFF)

Alle 5 forslag i konkurrencens 1. fase vises på en udstilling i Utzon Center hen over sommeren, udstillingen åbner fredag d. 29. juni kl. 15 - alle interesserede er velkomne.

Det forventes at den endelige vinder af konkurrencen ’City in between’ kan offentliggøres 15. november 2012.

Læs mere om Realdanias initiativ ’Fremtidens forstæder på www.forstaden.dk

Pressemeddelelsen er udsendt af Aalborg Kommune.