x

Fremtidens Erhvervsområde iscenesættes i dansk-hollandsk samarbejde

Pressemeddelelse 21. juni 2012

Tegnestuen Christensen og Co. har i samarbejde med hollandske Okra vundet konkurrencen om Ejby som Fremtidens Erhvervsområde. Planen giver med inspiration fra Holland et bud på, hvordan tre forskellige zoner - Byporten, Parken og Ejbyen - kan udvikles som rum til mange forskellige erhvervstyper for, at Danmark kan begå sig bedst muligt i den internationale konkurrence.

Tre tegnestuer blev i 2012 udvalgt af Realdania og Glostrup Kommune til at deltage i parallelkonkurrencen om omdannelsen af Ejby Erhvervsområde til en urban lomme i forstaden. Konkurrencen er en del af

Realdanias initiativ ”Fremtidens Forstæder”, som også Aalborg, Albertslund Furesø, Nykøbing Falster og Vejle deltager i. Initiativet skal skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling i forstæderne.

 

Dommerkomitéen har peget på forslaget udarbejdet af tegnestuen Christensen og Co. i samarbejde med hollandske OKRA, ACT Active City Transformation og Smith som vindere. Men bemærker samtidig, at de tre forslag i sammenhæng kan læses som et spændende og nuanceret bud på erhvervsstrategier og arkitektoniske visioner for Fremtidens Erhvervsområde.

”Christensen og Co. giver et godt bud på Fremtidens Erhvervsområde i forstaden, som både er visionært når det er foldet ud i sin helhed, og samtidig rummer det delelementer, som kan synliggøre erhvervsområdets udvikling på kortere sigt. Vinderforslaget har mange spændende elementer ikke mindst omkring kantzonen, som vi glæder os til at arbejde videre med i samarbejde med beboere og erhvervsliv i området. En stor del af konkurrencen har handlet om at komme med bud på omdannelsesstrategier, så vi kan blive klogere på, hvordan vi når målet,” siger borgmester John Engelhardt og tilføjer: ”Letbanen langs Ring 3 får stop lige ud for erhvervsområdet, og området omkring letbanestationen har derfor været et væsentligt fokuspunkt i konkurrencen. Ambitionen er, at Ejby Erhvervsområde - med området omkring letbanestationen som centrum - bliver et kraftcenter for hele det nordlige Glostrup, og med introduktionen af Byporten kommer vinderforslaget med et spændende bud på, hvordan vi får aktiveret rummet omkring stationen.”

Forstadens kvaliteter

At sætte fingeren på de kvaliteter, der adskiller erhvervsområderne i forstaden fra lignende områder i København og andre storbyer har ikke været en nem opgave. Men i de tre forslag går det grønne igen sammen med bud på, hvordan den nye letbane kan understøttes og der kan skabes rammer for forskellige typer erhverv i fremtiden.

”Vi har et ønske om at skabe en nuanceret diskussion om bæredygtig udvikling og transformation forstædernes erhvervsområder. Det har været et rigtig spændende forløb at arbejde sammen med de danske, engelske og hollandske rådgivere, og det er lærerigt at få internationalt syn på, hvordan vi også kan gøre tingene i Danmark. De tre forslag er meget forskellige. Ét har fokuseret på erhvervsstrategien, et andet på at udnytte det grønne og fællesskabet som driver, og det sidste på synergi mellem mennesker og virksomheder i det grønne rum og fortætning omkring letbanen. Vi kan bruge noget fra alle forslagene i den videre debat om erhvervsområderne ,” siger projektleder i Realdania, Astrid Bruus Thomsen.

Glostrup Kommune og Realdania sender desuden en stor tak til alle, der har bidraget til projektet ”Ejby – en urban lomme i forstaden” herunder deltagere, dommerkomité og ikke mindst de virksomheder og grundejere, som har engageret sig undervejs.

Baggrund

”Ejby – en urban lomme i forstaden” blev skudt i gang den 6. marts 2012 med det formål at vise, hvordan man kan være på forkant med planlægningen, så erhvervsområderne i forstaden kan leve op til de krav fremtidens virksomheder ventes at stille til bymiljø, miljøforhold, trafikbetjening osv.

Læs mere om Realdanias initiativ ”Fremtidens forstæder” på www.forstaden.dk

Fakta:

De tre teams består af:

Team A:

Christensen & Co. Arkitekter

OKRA

ACT Active City Transformation

Smith

Team B:

Entasis

Alectia

Habitats

Momentum

Team C:

Foster + Partners og 1:1 Arkitekter

Akt II

Atelier Ten Limited

Opland

MIC Mobility In Chain

Lars Kragh Consult

Pressemeddelelsen er udsendt af Glostrup Kommune.