x

Vinderen af Fremtidens forstad i Vejle er fundet

Pressemeddelelse 31. oktober 2012

TRANSFORM i samarbejde med SLA, Grontmij og Social Action har vundet arkitektkonkurrencen om Søndermarken – Fremtidens forstad. Et enigt dommerpanel udtaler, at vinderne har på overbevisende måde præsenteret nogle visionære bud på en nytænkende og bæredygtig udvikling af Søndermarken.

Forslaget indeholder tre hovedelementer:

  • Almindinger,
  • Grønlandsvej

  • Samt ideer til konkrete, nye mødesteder, blandt andet styrkelse af det lokale bydelscenter

Almindingerne er en ny og spændende form for grønne byrum, der både har nytteværdi og herlighedsværdi, og skaber attraktion, gode opholdsrum og mødesteder. De kan løse klimaudfordringer ved regnvandshåndtering, og de øger naturindholdet og tiltrækker fugle- og dyreliv. Søndermarken kan knyttes sammen i nye sammenhænge med de seks almindinger på tværs af bebyggelsen og Grønlandsvej.

”Striben” på Grønlandsvej er Søndermarkens nye centrale byrum. Den består af 7 x 450 meter stort område, der asfalteres. Området går fra Løget Center til Kvartershuset, og indrettes til forskellige midlertidige aktiviteter.  ”Striben” skabes ved at omlægge Grønlandsvej, så der kun bruges det ene af de nuværende spor til kørende trafik, men sådan at vejen kan genetableres, hvis der bliver behov for det i fremtiden. 

De nye mødesteder skal styrke både det lokale og det regionale fællesskab. Der er forslag til udbygning af Løget Center og erhvervsområdet ved Diskovej som en fremtidens netværksby.  Der er nye stier og termiske bade i Mølholm Ådal. Der er en regional skovbørnehave og fødevare-outlets som nytænkende ideer i vinderforslaget.

Endelig er der også arbejdet med almene og sociale forhold i forslaget. Samlet er der et projektkatalog, der giver masser af inspiration til forstadens bæredygtige udvikling.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard siger: ”Det er altid overraskende at se, hvad fremmede øjne og professionelle folk kan skabe af nye udviklingsmuligheder i et område som Søndermarken, som jo er en fuldt udbygget forstad. Arkitekterne har udnyttet de eksisterende muligheder og skabt nye sammenhænge og helt anderledes byrum med Almindinger og Striben på Grønlandsvej. De er også kommet med nogle gode ideer til udbygningen af Løget Center, som jo trænger til et løft. Erhvervsområdet viser sig også at have fine muligheder for at kunne rumme flere virksomheder. Ideerne er realiserbare, og mange ser endda umiddelbart ud til at kunne gennemføres.

Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, siger: "Ådalenes grønne kvaliteter, fællesskabet og forbindelser er gode svar på, hvordan man kan skabe bæredygtig udvikling af Søndermarken. Dette viser begge de forslag, vi modtog i konkurrencens anden fase. Den udvalgte strategi introducerer blandt andet nye spændende koblinger på tværs af forstadens enklaver og Ådale i form af grønne almindinger ved strategiske mødesteder og den visionære Striben. Striben er en demonstration på, hvad forstadens store vejanlæg også kan anvendes til, og jeg synes, deter både modigt og interessant."

Formand for Boligforeningen AAB Hans Helge Andersen synes, at forslagene fra de to arkitektteams er interessante og nytænkende: ”Beslutningen har ikke været let. Men det er min holdning, at det vindende projekt – med få midler – kan påbegyndes og dermed være starten på en forskel for Søndermarken. Konkurrencens forslag spiller spændende sammen med AAB´s renoveringer i Løget. Almindingerne, som krydser AAB´s boligområde, kan give et spændende løft med nye attraktioner og samtidig skabe forbindelse ud i naturen. Jeg ser frem til en udvikling af vinderprojektet i et tæt samarbejde med Vejle Kommune. Og jeg er stolt over, at AAB allerede har startet en ny positiv udvikling på Søndermarken med vores nye Kvartershus”.

Baggrund:

Konkurrencen for ”Søndermarken – Visioner for Fremtidens Forstad” blev skudt i gang i januar 2012.

Formålet var at få en visionsplan og udviklingsstrategi for Søndermarken. Der skulle være særligt fokus på de arkitektoniske visioner for bebyggelsen og byrummene, naturområderne som magneter for oplevelser, en mangfoldig og levende forstad med udvikling af kultur og erhverv, og endelig en ny udformning af Grønlandsvej.

I alt var fem teams prækvalificeret i konkurrencen. Alle fem forslag kan stadigvæk ses på en stor udstilling på Løget Center. I juni blev to teams, COBE og  TRANSFORM udvalgt til at gå videre i anden fase af Vejle Kommunes og Realdanias arkitektkonkurrence ” Søndermarken – visioner for Fremtidens Forstad”.

Arkitektkonkurrencen er én af i alt seks konkurrencer i Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’. Initiativet skal skabe debat om og visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling i forstæderne.

Projektet kan følges på www.forstaden.dk Her kan de to kandidaters konkurrenceforslag også ses.

Læs mere om Realdanias initiativ ”Fremtidens forstæder” på www.forstaden.dk