x

Fra industriområde til urban lomme i forstaden

Pressemeddelelse 13. februar 2012

Glostrup Kommune og Realdania har udvalgt tre teams til parallelkonkurrencen "Ejby – en urban lomme i forstaden”, som er én af seks konkurrencer i Fremtidens Forstæder. De tre teams, danske såvel som internationale, skal give bud på, hvordan fremtidens bæredygtige erhvervsområde ser ud.

Der sker i disse år store forandringer i dansk erhvervsliv, som er under historisk pres i en hård, international konkurrence. Virksomhedernes beliggenhed og fysiske rammer spiller en afgørende rolle for deres udviklingsmuligheder og dermed konkurrenceevnen. Glostrup Kommune og Realdania ønsker med arkitektkonkurrencen for Ejby Erhvervsområde at vise, hvordan man kan være på forkant med planlægningen, så erhvervsområderne i forstaden kan leve op til de krav fremtidens virksomheder ventes at stille til bymiljø, miljøforhold, trafikbetjening osv.

En kommende letbane langs Ring 3 får stop lige ud for erhvervsområdet, og området omkring letbanestationen bliver derfor et væsentligt fokuspunkt i konkurrencen. Ambitionen er, at Ejby Erhvervsområde - med området omkring letbanestationen som centrum - bliver et kraftcenter for hele det nordlige Glostrup.

Parallelkonkurrence

Konkurrencen har mødt stor interesse fra både nationale og internationale teams og 27 velkvalificerede teams har budt ind på at deltage. Ud af det spændende felt har Glostrup Kommune og Realdania udvalgt følgende:

  • Christensen & Co. Arkitekter
  • Entasis
  • Foster + Partners og 1:1 Arkitekter

Arkitektkonkurrencen afholdes som en parallelkonkurrence, der skydes i gang 6. marts 2012. Konkurrencen løber frem til juni, hvor vinderen offentliggøres 21. juni 2012 på Glostrup Rådhus.

Højt niveau – store forventninger

”Det er utroligt spændende, at så mange gode teams har lyst til at komme med bud på Fremtidens Erhvervsområde. Der er mange lignende erhvervsområder i forstaden, som bare venter på, at kunne suge til sig af den viden, som vi får gennem arbejdet med Ejby Erhvervsområde. Jeg er stolt af, at vi er med til at sætte fokus på en af de helt store udfordringer for Danmark, for vores erhvervsområder skal bare være bedre, hvis vi skal kunne fastholde og tiltrække fremtidens virksomheder,” fortæller borgmester John Engelhardt og siger videre: ”Jeg har stor tiltro til, at de tre dygtige teams, med deres store palet af kompetencer og innovative vinkler, kan nyfortolke Ejby som Fremtidens Erhvervsområde på måder, som vi aldrig selv havde haft fantasi.”

Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania, siger: "Med konkurrencen i Ejby sætter vi nu fokus på, hvordan de store, klassiske erhvervsområder fra 1960'erne og 1970'erne kan transformeres til mere attraktive og bæredygtige bydele. Erhvervsområderne i forstæderne - og i særdeleshed forstæderne omkring København - har i de seneste år været underlagt en markant strukturel forandring fra produktionserhverv til videns- og serviceerhverv, og udviklingen af erhvervene vil fortsætte. Det er derfor vigtigt, at de store udlagte erhvervsområder geares til at kunne tiltrække disse nye erhverv og arbejdspladser i forstæderne. Det er vigtigt, at transformationen af erhvervsområderne i forstæderne ikke blot bliver nye boligområder, men bliver bydele som kan sikre en bæredygtig lokalisering af erhverv tæt ved kollektive transportmuligheder og i byområder som tilbyder fysiske rammer og et byliv med oplevelser, som kan tiltrække nye moderne virksomheder. Vi ser frem til at se nogle visionære bud på dette i Glostrup.”

Læs mere om Realdanias initiativ ”Fremtidens forstæder” på www.forstaden.dk

FAKTA 

En parallelkonkurrence er en åben konkurrenceform, hvor de konkurrerende hold og Glostrup Kommune igennem en løbende dialog kvalificerer de forskellige holds forslag til konkurrencen. Man får på den måde hele banden af kvikke hoveder fra de deltagende hold til at teste hinandens ideer i én stor kreativ smeltedigel.

De tre teams består af:

Team 1:

Christensen & Co. Arkitekter

OKRA

ACT Active City Transformation

Smith

Team 2:

Entasis

Alectia

Habitats

Team 3:

Foster + Partners og 1:1 Arkitekter

Akt II

Atelier Ten Limited

Opland

MIC Mobility In Chain

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Glostrup Kommune