x

Fremtidens Herregård vælger 12 nye forandringsagenter på landet

Pressemeddelelse

5. september 2013

Skolehaver, nye rammer for filmproduktion og produktion af grøn energi til lokalområdet – alt sammen med udgangspunkt i herregårde. Det er blot tre af de i alt 12 nytænkende projektidéer, der i dag modtager støtte til udvikling gennem Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Projekterne er udvalgt blandt 48 ansøgere og viser – hver på deres måde – hvordan nye aktiviteter og forretningsområder på herregårdene kan skabe bedre livskvalitet og udvikling på landet.

test

Nye aktiviteter skal skabe lokal livskvalitet

Et bredt udvalg af landets herregårde valgte at byde ind, da Fremtidens Herregård i juni efterlyste idéer til projekter, der skaber lokal dynamik og bedre livskvalitet på landet, samtidig med at herregårdens bygninger og helheder bevares for eftertiden.

I samarbejde med et fagligt rådgivningspanel har Realdania nu udvalgt 12 projektforslag, der nytænker herregårdens rammer til nye aktiviteter og ny forretning. Idéerne spænder vidt: Fra filmproduktion til fødevareambassade. Fra sport- og friluftscenter til skolehaver. Og fra veteranbilworkshops til innovationsrefugium og produktion af grøn energi.

”Vi er glade for de mange ansøgninger, der vidner om idérigdom, innovationslyst og engagement i lokalsamfundet hos herregårdsejerne. De udvalgte projekter demonstrerer en stærk vilje til at genskabe herregårdens rolle som lokal dynamo og forandringsagenter - og de gør det på vidt forskellig vis. I Realdania glæder vi os nu til at deltage i projekternes udvikling,” siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

I første omgang støttes de udvalgte projekter med op til 200.000 kr. til udvikling og kvalificering. Projekterne tilknyttes relevante rådgivere, som – sammen med ejerne – skal udfolde den arkitektoniske og forretningsmæssige idé. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering.

Bygningsbevaring og forretningsudvikling går hånd i hånd

Hver især har de udvalgte projekter potentiale til at vise, hvordan revitalisering af tomme bygninger og udvikling af helt nye forretningsområder kan genskabe herregårdens historiske rolle som kraftcenter for lokal udvikling. Men kampagnen handler også om at bevare herregårdenes bygningsarv gennem ny forretning, understreger Christian Andersen:

”Ny brug af herregårdenes historiske bygninger og helheder er afgørende for, at de kan leve videre i en ny tid. Derfor skal kampagnen også bidrage til at udvikle nye, bygningsmæssige rammer, der på én gang bevarer og udvikler herregårdenes bygninger og helheder til formål, der kommer ejere og lokale borgere til gode. Det er samtidig Realdanias håb, at landets øvrige herregårde vil lade sig inspirere af kampagnens resultater.”

Realdania har med idékonkurrencen 2013 afsat i alt 62 mio. kr. til at udvikle og realisere de udvalgte projekter gennem kampagnen.

Læs mere på www.fremtidensherregård.dk

De udvalgte støttede projekter er: 

 • Svenstrup, Borup
  Svenstrup Gods ønsker at udvikle et sport- og friluftscenter med arrangementer, friluftstilbud og naturoplevelser – herunder mountainbike og løb til gavn for lokalsamfundets forenings- og friluftsliv.

 • Klintholm, Borre
  På Møn vil Klintholm Gods understøtte turismen i lokalområdet ved at styrke ejendommen Hunosøgård som feriested, lokalt samlingspunkt og markedsplads for mønske fødevarer og udendørs aktiviteter.

 • Wedelslund, Galten
  Wedelslund Gods vil videreudvikle og understøtte stedets eksisterende veteranbilklubs aktiviteter ved at øge garagekapaciteten og etablere bl.a. værkstedsfaciliteter.

 • Gunderslevholm, Herlufmagle
  På Gunderslevholm vil ejeren omdanne den trelængede avlsgård til et socialt mødested for lokalområdets aktiviteter og aktører i en spektakulær ramme af arkitektonisk høj kvalitet: en markedsplads – eller basar – for udveksling af varer, idéer, kultur og viden.

 • Villerup Hovedgaard, Hjørring
  Idéen på Villerup Hovedgaard er at anvende gårdens driftsbygninger til et biomasseanlæg, der producerer varme direkte til fjernvarmenettet. Projektet omfatter bl.a. genanvendelse af stedets bindingsværkslade.

 • Lilliendal, Mern
  Med projektet vil Lilliendal genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg som ramme om en have for sydsjællandske skoleelever. Skolehaven skal være en ’udeskole’ med fokus på havedyrkning, mad og natur.

 • Steensgaard, Millinge
  Steensgaard ønsker at formidle viden om økologisk fødevareproduktion til skoler og danne ramme om bl.a. lejrskoleophold. Idéen er en naturlig forlængelse af stedets eksisterende fødevareproduktion og undervisningsaktiviteter.

 • Grønnessegaard, Hundested
  Grønnessegaard vil samle flere led i kæden fra jord til bord og producere fødevarer af høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Projektet omfatter også etablering af socialøkonomiske arbejdspladser.

 • Søholt, Maribo
  Søholt vil bygge videre på den tidligere gennemførte renovering af barokhaven og skabe et støttepunkt for udvikling af dansk haveturisme: et traktørsted og et havekulturcenter.

 • Østrupgaard, Faaborg
  Med etablering af bl.a. en række overnatningsmuligheder og et såkaldt ’innovationskøkken’ skal Østrupgaard være ramme om et mødested i forbindelse med udviklings- og innovationsprocesser i dansk og udenlandsk erhvervsliv.

 • Boltinggaard, Ringe
  Boltinggaard har planer om at blive omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn med et fleksibelt filmstudie, overnatningsfaciliteter til crew, museum for filmkulisser, biograf med mere.

 • Engestofte, Maribo
  Engelstofte ønsker at skabe en ’fødevareambassade’ for mindre, lokale fødevareproducenter og det lokale erhvervsliv. Omdrejningspunktet skal være et multifunktionelt rum, hvor der kan holdes bl.a. markeder, events og møder.

 

Om kampagnen

Fremtidens Herregård blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to allerede gennemførte idékonkurrencer har Fremtidens Herregård tidligere givet støtte til i alt 24 projekter på herregårde.

Med kampagnens tredje idékonkurrence støtter Realdania udvikling og realisering af projekter på danske herregårde, som viser, hvordan nye forretningsområder og nye anvendelser bidrager til at sikre bygninger og helheder og til lokal udvikling og dynamik.

De valgte projekter giver – hver på deres måde - nye bud på, hvordan der kan skabes liv i herregårdenes funktionstømte bygninger og har potentiale til at gøre herregårdene til lokale dynamoer og forandringsagenter.

Fremtidens Herregård er udviklet og gennemføres af Realdania. Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen.