x

Aabenraa vil være Fremtidens Købstad

Pressemeddelelse 28. juni 2012

Hvad vil det sige at være en moderne købstad? I Aabenraa vil man skabe en langsigtet plan, der sætter rammerne for byens udvikling som Fremtidens Købstad frem mod år 2035. Byen skal tilføres ny udvikling, der styrker dens centrale position i Sønderjylland. Fokus er blandt andet på erhvervsliv, byliv, klima, sundhed og tradition for kvalitetsarkitektur. Realdania bidrager til projektet.

Lige som mange andre danske byer er Aabenraa i disse år ved at redefinere sig som købstad. Aabenraa har en central placering i Grænselandet og huser blandt andet mange af områdets administrative og kulturelle institutioner. Desuden har Aabenraa mange grønne områder, en attraktiv placering ved fjorden og en lang tradition for høj kvalitet i arkitektur og by- og landskabsrum. Imidlertid er ændringer i demografi, ændrede konkurrencevilkår og klimaudfordringer nogle af de problemstillinger, som Aabenraa står over for – nu og i fremtiden.

En strategisk plan mod år 2035

Derfor vil Aabenraa Kommune nu skabe en strategisk og langsigtet plan for, hvordan byen skal udvikle sig frem mod år 2035 – det år, hvor Aabenraa i øvrigt kan fejre sit 700-års jubilæum som købstad. Visionen er at blive en af de smukkeste, mest levende og moderne købstæder i Danmark.

Planen skal tage fat om at gøre Aabenraa til et attraktivt og sundt sted at bosætte sig og investere. Den skal også give svar på, hvordan man samler og udvikler især bymidtens kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner, så der skabes mere byliv. Integration mellem byen og dele af havnen, som nu er åbnet for byudviklingsaktiviteter, er også i fokus. Lige som det at bruge byens blå og grønne karakter til at løse klimaudfordringer på en måde, der både er praktisk og som skaber nye rekreative og attraktive arealer. Endelig vil Aabenraa Kommune med planen også genskabe byens tradition for at udvikle by- og landskabsrum af høj kvalitet, som man får lyst til at bruge og opholde sig i.   

Proces

Analyser og forundersøgelser af forskellige relevante temaer samt inddragelse af centrale interessenter skal i første fase danne grundlag for et konkurrenceprogram om planen.

Derefter inviterer Aabenraa Kommune og Realdania en række tværfaglige teams af arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere til at komme med konkrete forslag til, hvordan planen kan gøres til virkelighed. En dommerkomite vælger vinderforslaget, som offentliggøres i midten af 2013.

Aabenraa Kommunen vil herefter arbejde for at realisere planen fra 2014 og frem til jubilæet i 2035. En vigtig milepæl i den forbindelse vil være åbningen af regionens nye sygehus, Sygehus Sønderjylland, som forventes færdigt i 2018, og som vil få stor betydning for Aabenraa.

Budgettet for visionsplanen er 3,3 mio. kr. Heraf finansierer Aabenraa Kommune 1,5 mio. kr. og Realdania bidrager med 1,8 mio. kr.

Citater

Borgmester Tove Larsen siger: ”Vi er meget glade for Realdanias tilsagn, fordi det betyder, vi kan gennemføre en plan på et mere ambitiøst niveau. Men vi er også stolte af tilsagnet, for det viser jo, at der er andre end os, der tror på, at vi har en idé, der kan bære. Og at vi har potentiale til at gennemføre den,”  :

Afdelingschef i Aabenraa Kommunes Plan & Udvikling Bo Riis Duun siger om planens formål: ”Med planen om Aabenraa som fremtidens købstad vil vi gerne udvikle Aabenraa til det naturlige centrum i Sønderjylland med en bymidte i høj kvalitet, en detailhandel, der hele tiden udvikler sig og et stort udbud af uddannelses- fritids- og kulturinstitutioner i midtbyen. Og vi vil styrke de unikke grønne og blå træk, som Aabenraa har med bynære skove, fjorden og mange vandløb.”

Projektleder i Realdania, Astrid Bruus Thomsen siger: ”Mange byer er i gang med at finde nye ståsteder og ruste sig til fremtiden – både erhvervs- og miljømæssigt og kulturelt. Det gælder ikke kun købstæder, men også for eksempel tidligere stationsbyer og forstæder. Aabenraa tager med planarbejdet fat om nogle af købstædernes centrale problemstillinger. Det bliver spændende at se resultatet af planarbejdet, og hvordan det kan inspirere andre købstæder, der er i en lignende situation.”