x

Tre teams videre om at gøre Aabenraa til Fremtidens Købstad

Pressemeddelelse

25. april 2013

Transform/Gehl, COBE/SLA og Adept/Topotek1 er udvalgt til at deltage i konkurrencen om udviklingsplanen Fremtidens Købstad - Aabenraa. Gennem et åbent og dialogorienteret forløb skal de tre teams arbejde med spørgsmålet om, hvordan Aabenraa udvikler sig til en moderne og levende købstad. Konkurrencen gennemføres i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Realdania.

test
Et stærkt og bredt ansøgerfelt af 13 arkitekt- og rådgivningsfirmaer har budt ind på konkurrencen for byplanprojektet ”Aabenraa – Fremtidens Købstad”. Formålet er at udvikle en langsigtet plan for, hvordan Aabenraa kan blive en af de mest levende og moderne købstæder i Danmark. Det skal ske samtidig med forberedelserne op til byens 700 års købstadsjubilæum i 2035.

Mange Købstæder er for tiden i gang med at finde nye ståsteder og ruste sig til fremtiden. I parallelkonkurrencen tages der fat om nogle af købstædernes centrale problemstillinger. Håbet er, at resultaterne fra denne konkurrence kan inspirere andre købstæder med udfordringer, der ligner Aabenraas.

Proces
Konkurrenceprogrammet blev godkendt i Aabenraa Byråd i aftes.

Derefter går tre udvalgte teams i gang med parallelkonkurrencen i maj. De skal i opstarten inspirere hinanden i en række fælles arbejdsmøder. Derefter arbejder de enkelte teams med hver deres bud på en udviklingsplan.

Udviklingsplanen skal blandt andet bestå af en bæredygtig og realiserbar strategi for, hvordan Aabenraa kan blive mere levende og moderne. Planen skal også give bud på Aabenraas rolle og relation til regionen og til grænselandet i fremtiden.

Som en del af udviklingsprojektet har borgere og erhvervsdrivende deltaget i tre offentlige workshops forud for selve konkurrencen. Ideerne herfra er indarbejdet i konkurrenceprogrammet. Desuden har forundersøgelser om handel, trafik, byrum, bygninger og klima dannet grundlag for konkurrenceprogrammet.

Den endelige vinder af parallelkonkurrencen udpeges i efteråret. Konkurrenceprogrammet kan ses på www.aabenraafremtidenskøbstad.dk. Her kan man også læse mere om udviklingsprojektet.

”Aabenraa – Fremtidens Købstad” er en del af Aabenraa Kommunes bestræbelser på at skabe Byer i bevægelse jævnfør kommunens Vækstplan 2018.

Konkurrenceopgaven
De tre teams arbejder i konkurrencen både på et lokalt og et generelt niveau. Forslagene skal have fokus på konkrete løsninger i Aabenraa samtidig med, at de forholder sig til fremtidens købstad på et strategisk niveau, som kan inspirere andre byer.

På det lokale niveau skal udviklingsplanen kunne fungere som et konkret styringsredskab for Aabenraas udvikling, mens planen på det strategiske niveau skal bidrage med viden om, hvordan Aabenraa kan udvikle sig i kraft af de potentialer, byen har.

Udtalelse
Aabenraa Kommunes borgmester Tove Larsen siger: ”Vi er meget stolte af, at så mange dygtige og meget velrenommerede tegnestuer og ingeniørfirmaer har ansøgt om deltagelse i konkurrencen. Det viser, at der er stor faglig interesse for udviklingen af Aabenraa, og jeg har høje forventninger til resultaterne fra de udvalgte teams. Fremtidens Købstad er en vigtig brik i vores bestræbelser på at gøre vores kommune så attraktiv som muligt i forbindelse med de 1.600 nye arbejdspladser og de mange nye tilflyttere, som de nye sygehusbyggerier fører med sig.”

Følgende tre teams er udpeget:
  • Transform (Underrådgivere: Gehl Architects, Kragh & Berglund landskab, Niras, Norsk institutt for kulturminneforskning) 
  • Cobe/SLA (Underrådgivere: Dansk Bygningsarv, Via Trafik Rådgivning, Henrik Persson (fremtidsforsker)) 
  • Adept (Underrådgivere: Atkins, Topotek1, Thomas Fabian Delman(Kollision), Svante Lindeburg(Kontrapunkts Strategiafdeling), Jens Kvorning(Professor Kunstakademiets Arkitektskole), Kjell Nielsson(Parker og Urbane landskaber, Skov og Landskab, LIFE), Arne Nielsen (Specialist i detailhandelskoncepter) og Evald Møller (Danbolig Aabenraa).