x

Potentialer i fremtidens landskaber

Pressemeddelelse 22. november 2013

Fremtidens landskaber skal rumme mange funktioner - men hvordan får vi plads til både et effektivt produktionslandskab og til et harmonisk natur- og rekreationslandskab, der er attraktivt at bo i? Et landsdækkende forskningsprogram skal i løbet af de næste fire år forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Der er sammenlagt afsat lidt over 12 millioner kroner til programmet, og det er helt unikt, at der samlet investeres så stort i forskning vedrørende planlægning af det åbne land.

Arbejdet med at forbedre planlægningen af fremtidens landskaber skal ske gennem 13 planprojekter - fra Jammerbugten i nord til Guldborgsund i syd. Det kommer bl.a. til at ske gennem udvikling af en folkeskov ved Odense, en nytænkning af bosætningsformer på Nordmors og udvikling af landskabet omkring Femern Bælt forbindelsen.

Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber ledes af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Lone Kristensen, der har forsket i det åbne lands planlægning i mere end 20 år, siger om programmet:

”Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder f.eks. i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan forbedre planlægningen i det åbne land.”

Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er landbrug, skove - og naturområder, landsbyer, kulturmiljøer, veje og stier. Landbruget og landbrugets udvikling har gennem tiden været den helt centrale udviklingsfaktor i det åbne land og vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse. Den udvikling har Jørgen Primdahl fulgt på tæt hold igennem sin mangeårige forskning. Om dét siger han:

”Landbruget vil også i fremtiden spille en helt central rolle i landskabers anvendelse, men det vil stigende grad indgå i et samspil med friluftsliv og naturhensyn ligesom bosætning og turisme er vigtige emner i landdistriktspolitikken. Der er derfor behov for, at fremtidens landskaber indrettes mere multifunktionelt, men her mangler vi viden om og erfaringer med, hvordan det kan ske. Arbejdet de næste fire år skal rette op på dette og give et bedre grundlag for planlægningen.”

Forskningsprogrammet består af 13 planprojekter, hvoraf de 11 ledes af de deltagende kommuner og to af Danmarks Jægerforbund. Programmet finansieres af 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.

Fremtidens Landskaber indledes med en forelæsningsrække om europæiske landskaber i forandring. I perioden fra november 2013 til februar 2014 afholdes en offentlig forelæsningsrække under titlen Udsyn – europæiske landskaber i forandring. Denne forelæsningsrække sætter fokus på historiske og aktuelle udviklingstræk i europæiske kulturlandskaber. Forelæsningsrækken afholdes både i København og Aarhus.

Læs mere på: www.fremtidenslandskaber.dk

 Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet

Titel på forskningsprogrammet
Fremtidens Landskaber

Partnere
Deltagende kommuner, Danmarks Jægerforbund, Videncentret for Landbrug, Friluftsrådet, Syddansk Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

De 13 projekter:

 •  Fremtidens landskaber på Nordbornholm (Bornholms Regionskommune)
 • Visioner for det åbne land og landsbyer med udgangspunkt i det sydlige Hornsherred (Frederikssund Kommune)

 • Det nye herregårdslandskab – med fokus på vindenergi (Guldborgsund Kommune)

 • Landskabet i kommuneplanlægningen (Jammerbugt Kommune)

 • Fremtidens landskab omkring Femern Bælt forbindelsen (Lolland Kommune)

 • Landskabet på Nordmors (Morsø Kommune)

 • Elmelund skov (Odense Kommune)

 • Naturpleje i fællesskab (Odsherred Kommune)

 • Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune (Ringsted Kommune)

 • Limfjordslandskabets status og fremtid i Nordfjends (Skive Kommune)

 • Viborg Naturpark, etape 1 – Den grønne kvadrant (Viborg Kommune)

 • To projekter om ’Vildt og landskab (Danmarks Jægerforbund)

Ledelse
Forskningsprogrammet ledes af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. De enkelte projekter ledes af projektejerne - de 11 kommuner og Danmarks Jægerforbund.

Tidsramme
Programmet igangsættes i november 2013 og afsluttes i december 2017.

Finansiering
Programmet er finansieret af 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania og Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt medfinansieret af de deltagende partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.