x

Forpagterboligen på Fuglsang omdannes til Kunstlab

Pressemeddelelse 10. november 2014

Det blev arkitekt Kent Pedersens projekt, der blev valgt som vinder af den nyligt afholdt arkitektkonkurrence om at etablere Kunstlab Fuglsang i forpagterboligen på Kulturcenter Fuglsang. Projektet, der både er en restaurering og en nyindretning af den historiske bygning, skal fortsætte den igangværende udvendige renovering.

Når Forpagterboligen står indflytningsklar til foråret 2016, bliver det med plads til såvel kulturaktiviteter for børn og unge som nye øve- og koncertlokaler til Storstrøms Kammerensemble med plads til op til 110 personer.

Arkitekt Kent Pedersen blev valgt som vinder af konkurrencen, fordi hans projekt sikrer en særligt velfungerende nyindretning i forhold til husets nye funktioner. 

Dommerkomiteen har desuden lagt vægt på, hvordan arkitekten kombinerer en fornuftig bevaringsstrategi, der tager hånd om den historiske bygnings iboende kvaliteter – samtidig med at der tilføres et friskt og nyt arkitektonisk greb. Vinderprojektet indeholder blandt andet en helt ny glaspassage, der skal løbe langs mejeriets haveside, og som derved danner en fin og arkitektonisk overraskende overgang fra børnekulturaktiviteternes buldren til musikken i koncertsalen.

Fra Fuglsang Kunstmuseum lyder det begejstret fra museumsdirektør Anne Højer Petersen: ”Som en af de kommende faste beboere i Forpagterboligen glæder vi os meget over projektet. Der skal fremover foregå mange og spændende kunstneriske aktiviteter på tværs af kunstarterne musik-teater-billedkunst i Kunstlab, og det valgte projekt skaber rum for dem alle.”

Fra Storstrøms Kammerensemble siger ensembleleder Claus Due: ”Fuglsang har altid været stedet, hvor tidens kunstnerne lyslevende har skabt deres kunst og musik og bidraget til skabe stedets ganske særlige kulturelle aura. Da Carl Nielsens strygekvartetter blev spillet i herregårdens smukke koncertsal, var det datidens nye musik. Meget er sket siden, og nye tider stiller nye krav. Med indflytningen i forpagterboligen og naboskabet til Fuglsang Kunstmuseum får Storstrøms Kammerensemble mulighed for at fastholde og videreføre de fine traditioner for kunstnerisk tradition og fornyelse.”

Realdania har gennem en årrække været engageret i at udvikle Kulturcenter Fuglsang som en driver for Lolland Falsters udvikling. Projektleder Eske Møller siger: ”Forpagterboligen bliver en vigtig brik i den succesfulde revitaliseringsproces, som Kulturcenter Fuglsang har gennemlevet i de seneste år. Det samlede herregårdsmiljø og ikke mindst den karakteristiske bygningsmasse er en vigtig ressource for udviklingen på stedet. Den nye indretningen af Forpagterboligen skaber gode rammer for øget aktivitet og plads til spændende samarbejder med lokalområdets kulturinstitutioner.”

Arkitekten går nu i gang med projekteringen og selve byggerriet forventes påbegyndt til foråret. 

Bygherre for projektet er en nyoprettet renoveringsfond, der også skal stå for driften af bygningen, når den tages i brug. Formand for Renoveringsfonden er Flemming Frydendal, der også er formand for Fuglsang Kunstmuseums bestyrelse.