x

Det nye Kunstmuseum på Fuglsang Gods på Lolland godt på vej

Pressemeddelelse 11. maj 2006

Fem entreprenørfirmaer er valgt til at deltage i licitationen. De har fået tilsendt projektmaterialet og skal senest den 2. juni 2006 aflevere tilbud om udførelsen, hvorefter der bliver indgået kontrakt med det vindende firma.

”Vi forventer første spadestik medio august 2006”, siger formanden for Bygningsfonden Hans Jørgen Jensen. Bygningsfonden – der står for selve byggeriet af det nye museum – har i sin bestyrelse repræsentanter fra Storstrøms Amt, de Lolland Falsterske kommuner, Storstrøms Kunstmuseum og Realdania.

 

Hans Jørgen Jensen fortsætter: ”I Bygningsfonden har vi haft et meget fint samarbejde med Tony Fretton Architects, BBP Arkitekter og Birch & Krogboe samt landskabsarkitekt Torben Schønherr. Alt er hidtil forløbet planmæssigt; vi har derfor store forhåbninger til et fortsat godt samarbejde, og vi ser frem til at vælge en entreprenør som hovedansvarlig for gennemførelsen af byggeriet”

 

De første planer om en ny udstillingsbygning til Storstrøms Museum går tilbage til 2002, og projektet er støttet økonomisk af Realdania, Storstrøms Amt, de Lolland Falsterske kommuner og EU's regionalfond. Museet skal ligge på Fuglsang Gods, der ejes af Det Classenske Fideicommis, som stiller grunden til museet vederlagsfrit til rådighed.

 

Indvielsen af den nye bygning til Storstrøms Museum forventes at finde sted ultimo 2007.


Kontakt og spørgsmål til:
Bygherrerådgiver Søren Ditlevsen
Bascon A/S
Tlf.: 39 75 70 00

 

Formanden for Bygningsfonden
Fhv. generaldirektør Hans Jørgen Jensen
Tlf.: 45 85 23 07