x

Den engelske arkitekt Tony Fretton tegner ny bygning til Storstrøms Kunstmuseum

Pressemeddelelse 12. maj 2005

Den engelske arkitekt Tony Fretton er af en enig dommerkomité valgt som vinder af arkitektkonkurrencen om en ny udstillingsbygning til Storstrøms Kunstmuseum. Det vindende projekt blev i dag præsenteret på Godset Fuglsang. I samarbejde med landskabsarkitekten Torben Schønherr og ingeniørfirmaet Birch & Krogboe skal han stå for opførelsen af den kommende udstillingsbygning.

Opførelsen af den nye bygning til Storstrøms Kunstmuseum begynder i sommeren 2006 og ifølge planerne indvies museet i efteråret 2007. 

”Tony Frettons projekt integrerer i en overbevisende artistisk tolkning konkurrencens forskellige problemstillinger. Projektet respekterer og styrker det gamle herregårdsanlæg, det bringer Fuglsang ind i en ny epoke baseret på treenigheden mellem kunst, kultur og natur”, og det tilvejebringer nogle helt eminente udstillingsforhold for kunsten på Storstrøms Kunstmuseum”, siger formand for dommerkomiteen Hans Jørgen Jensen.

Tony Fretton er født i 1945. I 1982 stiftede han arkitektfirmaet ”Tony Fretton Architects”. Fretton er desuden professor ved universitetet i Delft, Holland i disciplinen ”Architectural Design and Interiors”. Han har i en række byggerier vist en særlig forståelse for at arbejde i historiske omgivelser, og gøre det i et arkitektonisk moderne formsprog.

Fuglsang ligger i et meget fladt landskab rig på vand, lys og himmel, og det giver mulighed for at arbejde med vekselspillet mellem bygninger og det omgivende landskab. Med en placering lige ud til Guldborgsund midt mellem Nysted og Nykøbing Falster får Storstrøms Kunstmuseum de bedst tænkelige omgivelser i et typisk dansk kulturlandskab. Fuglsangs smukke omgivelser med udsigt til Skejten, Frejlev skov og det kystnære landskab omkring Guldborgsund bliver sammen med den nye bygning på ca. 3000 kvadratmeter en enestående ramme om museets flotte samling af bl.a. danske landskabsmalerier. Fuglsang ejes af det Classenske Fideicommis.

Den nye udstillingsbygning er første fase i udviklingen af et enestående kulturcenter på Godset Fuglsang. Det indebærer, at Storstrøms Kunstmuseum flytter fra sin nuværende placering. Samtidig arbejder Fonden Kulturcenter Fuglsang, der er projektets initiativtager, videre med at realisere kulturcenterets fase 2, der bl.a. indebærer etableringen af et besøgscenter, café og konferencefaciliteter, en multisal i Fuglsangs store lade og et center for have, park og landskabskultur.  Fonden Kulturcenter Fuglsang er godt i gang med at få finansieret de næste etaper, der skal realisere visionen om et unikt kulturcenter på Lolland.

Endelig vil den fine tradition for at afholde klassiske koncerter blive holdt i hævd af Storstrøms Kammerensemble, Fuglsang Musikforening og Det Musiske Selskab som fortsat vil udnytte hovedbygningen som en smuk ramme om deres koncerter.

Byggeriet til i alt 82 millioner kroner finansieres med 50 millioner fra Fonden Realdania og 32,5 millioner fra Storstrøms Amt, kommunerne på Lolland og Falster samt Den Europæiske Regionalfond. Det Classenske Fideicommis stiller vederlagsfrit grunden til rådighed.

Byggeriet styres af en til lejligheden oprettet bygningsfond og styregruppe med forhenværende generaldirektør Hans Jørgen Jensen som formand. Rådgivningsfirmaet Bascon A/S bistår som bygherrerådgiver.

Til arkitektkonkurrencen havde man forhåndsudpeget de to fremtrædende udenlandske arkitektfirmaer: Tony Fretton Architects fra London og Gigon / Guyer fra Zürich. De tre deltagende danske arkitektfirmaer: Lundgaard & Tranberg A/S, Exners Tegnestue A/S og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S blev alle udvalgt efter forudgående prækvalifikation.

Vinderprojektet samt de øvrige deltagende forslag kan opleves på:

  • Storstrøms Kunstmuseum, Banegårdspladsen, Maribo.
    13. - 22. maj samt 7. juni – 21. august; tirsdag-søndag 12 -16
  • Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, København
    13. – 27. maj; mandag-torsdag 9 – 16.30, fredag 9 – 15.30

Yderligere oplysninger
Formand for Bygningsfonden, Hans Jørgen Jensen, fhv. generaldirektør, tlf.: 45 85 23 07
Storstrøms Kunstmuseum, Anne Højer Petersen, museumsleder, tlf.: 54 78 14 14
Fonden Kulturcenter Fuglsang, Lauritz Hvidt, formand, Tlf.: 54 84 18 06