x

Rejsegilde på det nye Fuglsang Kunstmuseum

Pressemeddelelse 22. marts 2007

Pressemeddelelse udsendt på vegne af Bygningsfonden: Den 23. marts kl. 12.00 er der rejsegilde på det nye kunstmuseum på Fuglsang Gods på Lolland. Og der er god grund til at markere denne dag: Det nye hus er nu synligt i landskabet, taget er rejst, og den forbipasserende kan danne sig et helhedsbillede af den endelige bygning, der efter planen kan afleveres til museet i slutningen af august 2007.

"Arkitekturen tegner visionær og spændende, og udstillingsbygningen kommer til at indgå i en symbiose med det oprindelige Fuglsang. Det er et stort og flot arbejde, der er gjort fra alle involverede, ikke mindst rådgivere, entreprenør og alle håndværkere på byggeriet", siger formanden for Bygningsfonden fhv. generaldirektør Hans Jørgen Jensen. "Nu tegner der sig et klart resultat, som vi glæder os til at fejre sammen med håndværkerne, som traditionen byder, ved et rejsegilde".

Også museumsleder Anne Højer Petersen glæder sig: "Nu er det efterhånden svært at vente længere. Vi er i fuld gang med planerne for de første aktiviteter i vores nye bygning, og vi glæder os ikke mindst til at komme til at markere os med vores nye navn - Fuglsang Kunstmuseum - og i det hele taget vores nye image med nyt logo, farver osv., derfor er det også dejligt, at man nu rent faktisk kan se konturerne af det endelige hus."

Den engelske arkitekt Tony Fretton blev valgt til at udforme kunstmuseet, efter gennemførelse af en arkitektkonkurrence i foråret 2005, og efterfølgende blev entreprenørfirmaet CC Brun A/S gennem licitation valgt som hovedentreprenør på projektet.

Byggeriet af det nye kunstmuseum har været undervejs i nogle år, og projektet er støttet økonomisk af Realdania, Storstrøms Amt, de Lolland Falsterske kommuner og EU's regionalfond. Museet ligger på Fuglsang Gods der ejes af Det Classenske Fideicommis, som stiller grunden til museet vederlagsfrit til rådighed.

Det er planen, at museet kan præsentere sin første udstilling i de nye omgivelser i slutningen af 2007.

Yderligere oplysninger

Formanden for Bygningsfonden

Fhv. generaldirektør Hans Jørgen Jensen
Tlf.: 45 85 23 07

Museumsleder
Anne Højer Petersen
Tlf.: 54 78 14 14