x

Nyt liv i den gamle Smedje på Fuglsang

Pressemeddelelse 25. juni 2010

Siden Fuglsang Kunstmuseum åbnede for godt 2 år siden, har museet vist en række meget roste udstillinger og tiltrukket et stort publikum fra nær og fjern. Nu udvides aktiviteterne med åbning af herregårdens gamle smedje og færdiggørelse af det planlagte gårdrum. De nye tiltag etableres med støtte fra Realdania

Som et led i den samlede udviklingsplan for Fuglsang er den gamle smedje nu restaureret og gjort til en aktiv del af det gamle herregårdsanlæg. Udvendigt er bygningen genskabt i sin oprindelige form, og indvendig er smedjen indrettet til arbejdende værksted og atelier samtidig med at væsentlige dele af det gamle smedjeinteriør er bevaret.

En mindre del af bygningen er indrettet til handicaptoilet med adgang for gæster på hele Fuglsang.

Idémanden bag smedjeprojektet er den lokalt bosatte billedhugger, Palle Lindau.

Palle Lindau forklarer, at initiativet med smedjen vil give Fuglsang som kunstinstitution en ny drejning og give stedet en endnu mere specifik og nærværende karakter.
”Som besøgende på Fuglsang vil der i fremtiden blive mulighed for at se og høre den arbejdende smedje med ild i essen og hammerslag på ambolten”.

Palle Lindau er blandt andet kendt for deltagelse i LandArt og vil sammen med flere kunstnerkolleger være den faste stab i smedjen.

Ud over restaureringen af smedjen bliver også det samlede gårdrum færdiggjort de kommende måneder som oprindelig planlagt af landskabsarkitekt Torben Schønherr. Området omkring smedjen bliver beplantet med en lav hækbeplantning, og der bliver etableret belysning og afmærkede p-pladser for gæster til Fuglsang Hovedbygning.

Endelig bliver adgangsvejen til museet asfalteret, så både de tunge landbrugsmaskiner, museet og Fuglsangs mange gæster får optimale kørselsforhold.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Guldborgsund Kommune, Poul-Henrik Pedersen udtaler: ” Åbningen af den gamle smedje på Fuglsang er et spændende tilbud til alle besøgende på Fuglsang og en vigtig markering af, at udviklingen af Fuglsang til et samlet kultur- og oplevelsescenter er i fuld gang”

Dette bakkes op af projektleder Karen Skou fra Realdania: ”Fuglsang Kunstmuseum har siden åbningen i 2008 været en stor succes. Vi vil med vores støtte til smedjen og færdiggørelsen af gårdrummet gerne medvirke til, at succesen følges op og de sidste ting bringes på plads, så Fuglsang kan fremstå afklaret som en arkitektonisk helhed”.

Denne pressemeddelelse er udsendt af Det Classenske Fideicommis i samarbejde med Realdania