x

Aktiviteter på tværs af generationer

Før i tiden var vaskehuset et naturligt mødested i rigtig mange boligafdelinger, men i takt med at mange boliger i dag har egen vaskemaskine blev de oprindelige lokaler for store og næsten overflødige. Generationshuset i Skjern er et eksempel på, hvordan et vaskehus kan få nyt liv ved at give plads til flere af dagliglivets aktiviteter på tværs af generationer.

Generationshuset er en kombination af vaskeri, festlokaler og gæsteseng. Huset er møbleret med møbler, der kan klappes sammen, så husets plads på ca. 60 m2 kan udnyttes maksimalt efter de aktuelle ønsker og behov. Tørretumblernes gamle tromler, der er blevet overflødige, er omdannet til caféborde, for at understrege husets historie og synliggøre genbrug som omdrejningspunkt for ombygningen.

Det tidligere vaskehus og tilhørende tørreområde er ombygget og indrettet til et sted, hvor beboerne kan mødes, drikke kaffe, spille brætspil og samtidig have gang i en vaskemaskine. Tidligere havde beboerne udelukkende et mørkt kælderlokale at mødes i, men har med det ombyggede vaskehus, fået et mødested.

Fælles aktiviteter

Beboerne har med det ombyggede vaskehus fået et centralt beliggende mødested, hvor der kan vaskes, festes, leges, og hvor man kan falde i snak med sine medbeboere.

Der er skabt en indbydende og velfungerende lille oase med nye udearealer indrettet på husets store terrasse, et sted der inviterer til hygge ved grillen og leg på legeredskaberne.

Huset er indrettet med et køkken, så der er mulighed for fælles spisning. Beboerne kan reservere husets lokaler til små fester og arrangementer med mulighed for at have et par overnattende gæster boende i husets "klap-ud-seng".

Generationshuset har afdelingens nuværende og kommende beboere som den primære målgruppe. Derudover vil andre borgere fra lokalområdet og naboejendommen kunne deltage i forskellige borgeraktiviteter, eksempelvis iværksat af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stedet drives af Bomidtvests afdeling 81, og det er forankret i et beboerudvalg, der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen står for udlejning, drift og iværksættelse af aktiviteter, eksempelvis caféaften med bl.a. bobspil for alle og afholdelse af en kulturmiddag.

Det gode boligliv 

Projektet er støttet med midler fra vores kampagne Det gode boligliv, hvor vi havde på fokus på, at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen Det gode boligliv