x

Realdania støtter Green Solution House på Bornholm

Pressemeddelelse

30. april 2013

Nyt konference- og videncenter på Bornholm skal demonstrere nye bæredygtige løsninger til det byggede miljø. Realdania bidrager med 20 mio. kr. til at realisere tre nyskabende grønne løsninger i det nye center.

Green Solution House skal vise den nyeste udvikling indenfor bæredygtigt byggeri og etableres i Hotel Ryttergården i Rønne på Bornholm. Her skal fagfolk, turister og lokale borgere kunne opleve de nyeste grønne løsninger. Realdania bidrager nu til at realisere tre konkrete bæredygtige løsninger i Green Solution House.

Formålet med det nye konference- og videncenter er at vise, at bæredygtighed handler om byggeri af høj kvalitet. Derfor vil løsningerne på stedet være baseret på internationalt anerkendte principper omkring bæredygtighed og genanvendelighed.

”En af de vigtigste udfordringer i byggeriet generelt er at vise, hvordan den eksisterende bygningsmasse kan energirenoveres. Alt for ofte integreres de bæredygtige materialer og energibesparende løsninger i byggeriet uden at samspillet mellem løsningerne er dokumenteret. I Green Solution House skal materialer, løsninger, energiforbrug, og indeklima løbende dokumenteres og kommunikeres, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Direktør Trine Richter ser det som en vigtig anerkendelse, at Realdania har valgt at støtte tre konkrete løsninger i Green Solution House. Bidraget er på 20 mio. kr.

”Det bliver spændende at udvikle Green Solution House til et banebrydende og dynamisk demonstrationsbyggeri”, siger Direktør Trine Richter, Green Solution House – og fortsætter:
”Via et tæt samarbejde med blandt andet EcoGrid EU får vi eksempelvis mulighed for at følge forbruget af el og varme fra bygningsniveau til den enkelte gæst’ forbrug – og dermed kan vi være med til at formidle viden om intelligent anvendelse af energi”.

Bornholms Vækstforum har via EU's Regionalfond støttet Green Solution House med kr.15 mio., der forventes at kunne skabe 60 -70 arbejdspladser på Bornholm.

Lars Nørby Johansen, formand for Bornholms Vækstforum siger:   

”Bornholm har i de seneste år arbejdet intensivt på at skabe et bæredygtigt samfund, og netop Green Solution House, som er et af fyrtårnene i vores vision Bright Green Island, har mulighed for at blive katalysator for vækst på Bornholm”, siger Lars Nørby Johansen og fortsætter: ”Green Solution House går nu fra idé til virkelighed, og det glæder mig, at Realdania også ser muligheder i projektet.”

Kasper Guldager Jørgensen, direktør for 3xn´s innovationsselskab GXN siger: 

”Green Solution House bliver et demonstratorium hvor bæredygtighed bliver en integreret del af den arkitektoniske oplevelse med fremsynede løsninger indenfor både nybyggeri og renovering. Realdanias støtte giver mulighed for at udvikle nye løsninger indenfor energidesign, dynamisk indeklima, integrering af levende solafskærmning og biologisk vandrensning. De innovationer, som projektet nu kan realisere specifikt, vil inspirere hele det byggede miljø.”

FAKTA

Hvor og hvad

Green Solution House etableres i Hotel Ryttergården, der ligger på Strandvejen 79 i Rønne, Bornholm. De forskellige bygninger på Hotel Ryttergårdens grund er opført i henholdsvis 60’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne, og er typiske for de disse årtiers byggemetoder og byggestil.  De bæredygtige løsninger realiseres i de eksisterende i bygninger, som til sammen repræsenterer 50 års dansk byggestil.

De tre løsninger, som Realdania bidrager til:

Grøn løsning No.1: Dagslysoptimeret energiproducerende renovering

Denne løsning består af to hovedelementer; udvikling af et modulært og energiproducerende tag- og facadesystem samt etablering af dagslystunneller, arbejdsbelysning og vandret dagslys i de eksisterende bygninger. Optimeringen af dagslys og integreringen af energiproduktion sikres gennem tværfaglig integreret samarbejde mellem følgende partnere Velfac (glas og facade), Velux Modular Skylights (modulære ovenlys), Gaia Solar (solceller), Batec (solvarme) og GXN (design).

Grøn løsning No.2: Intelligent styring og visualisering af indeklima

Denne løsning består af intelligent styring af varme, ventilation og opkobling til smart grid. Reguleringen af indeklimaet og udviklingen af den nye visuelle platform sikres gennem tværfaglig integreret samarbejde mellem følgende partnere Siemens (smart grid, styring og monitorering), Autodesk (simulering og visualisering), Plugwise (udtag og sensorer) og GXN (design).

Grøn løsning No.3: Levende solafskærmning, aktiv vandrensning og klimatilpasset haveanlæg

 Denne løsning består af indendørs planteanlæg der renser bygningens brugsvand, integrering af grønne vægge og espalier med lokale vilde planter og levende solafskærmning, biologisk vandrensning og klimatilpasset haveanlæg. Løsningerne sikres gennem tværfagligt og integreret samarbejde med følgende partnere: Gartneriet 3kanten (produktion af vilde plantearter), Danmarks Naturfredningsforening (kortlægning af biodiversitet), Living Machine (biologisk vandrensning), SLA Landskabsarkitekter (etablering af haveanlæg) og GXN (design).

Teamet bag Green Solution House:

Bygherre                                         Hotel Ryttergården v/Direktør Trine Richter

Bygherrerådgiver                             Cowi v/Arkitekt Carsten Hyldebrandt

Innovation og Bæredygtighed           3XNs Innovationsselskab GXN

 v/Arkitekt Kasper Guldager

Totalrådgiver                                   Steenbergs Tegnestue

v/Arkitekt Hans-Aage Steenberg

Ingeniør                                          Rambøll v/Afdelingschef Nikolaj Haaning

Landskabsarkitekt                            SLA Arkitekter v/Projekt Direktør Rasmus Astrup