x

Mange steder i landet står gartneriernes væksthuse tomme og triste, produktionen er flyttet væk og bygningsmassen bliver hurtigt ødelagt af vind og vejr.

Gartneriet i Brabrand ligger på kanten af Aarhus, på en sydvendt skråning mod et fredet naturområde. Selve bygningsmassen består af gartnerbolig, varmecentral og væksthuse. Væksthusene dækker i alt et areal på ca. 1 ha. hvoraf kun halvdelen i dag kan bruges og resten står og forfalder. Væksthusene er af forskellig alder og karakter. Samtidig er der et stort behov for at kunne udvide dyrkningsarealet, og derfor vil man gerne inddrage flere af drivhusene samt et stykke af marken nedenfor drivhusene

Fællesgartneriet drives i dag som en forening bestående af flere familier. Foreningen har lejet sig ind på et gartneri under afvikling og taget et af de store væksthuse i brug til dyrkning af økologiske grønsager. Dermed viser de at denne skrøbelige kulturarv, igen kan blive en berigende ramme om dyrkningen og at det med få midler kan rumme nye former for fællesskaber og aktiviteter mange år frem.

Støtten fra kampagnen Underværker bruges til forbedring af fællesarealerne, så man kan bruge stedet mere rekreativt. Der er blevet etableret en terrasse med udekøkken og opholdsfaciliteter, hvor man kan mødes og hygge, samt spise sammen af stedets afgrøder. Derudover er der blevet bygget et mobilt opbevaringsrum i form af en container, som rummer toilet og opbevaring af foreningens værdigenstande.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet startede i foråret 2014 og fik på kort tid positiv opmærksomhed i både lokalområdet og fra Aarhus Kommune.

Gartneriet, der tidligere har været en kedelig og overset bygningsmasse, er nu en aktiv ressource, der giver ny aktivitet i området. Fællesgartneriet er en ny attraktion i nærområdet, et grønt fristed og en fredfyldt oase for alle beboerne i Aarhus. Som medlem af foreningen optages alle beboere fra Aarhus kommune og flere gange årligt er der åbent hus og arrangementer for alle med have-interesse.

Genbesøg 

I 2022 genbesøgte vi Gartneriet i Brabrand for at høre, hvordan det er gået med projektet siden vores bevilling. Se med, når Anna Dorthea Thuesen, medlem af gartneriet, fortæller om forenings grønne fællesskab og viser rundt i gartneriet.

 

Med Realdania Genbesøg vender vi tilbage til en lang række af de projekter, som har modtaget støtte de seneste 20 år. Målet er at lytte til brugernes erfaringer og derigennem blive klogere på, hvordan arkitektur kan skabe værdi for mennesker. Læs mere om Genbesøg