x

Mange steder i landet står gartneriernes væksthuse tomme og triste, produktionen er flyttet væk og bygningsmassen bliver hurtigt ødelagt af vind og vejr.

Gartneriet i Brabrand ligger på kanten af Aarhus, på en sydvendt skråning mod et fredet naturområde. Selve bygningsmassen består af gartnerbolig, varmecentral og væksthuse. Væksthusene dækker i alt et areal på ca. 1 ha. hvoraf kun halvdelen i dag kan bruges og resten står og forfalder. Væksthusene er af forskellig alder og karakter. Samtidig er der et stort behov for at kunne udvide dyrkningsarealet, og derfor vil man gerne inddrage flere af drivhusene samt et stykke af marken nedenfor drivhusene

Fællesgartneriet drives i dag som en forening bestående af cirka 30 familier. Foreningen har lejet sig ind på et gartneri under afvikling og taget et af de store væksthuse i brug til dyrkning af økologiske grønsager. Dermed viser de at denne skrøbelige kulturarv, igen kan blive en berigende ramme om dyrkningen og at det med få midler kan rumme nye former for fællesskaber og aktiviteter mange år frem..

Støtten skal bruges til forbedring af fællesarealerne, så man fremover kan bruge stedet mere rekreativt. Der skal etableres en terrasse med udekøkken og opholdsfaciliteter, hvor man kan mødes og hygge, samt spise sammen af stedets afgrøder. Derudover skal der bygges et mobilt opbevaringsrum i form af en container eller et skur, som kan rumme toilet og opbevaring af foreningens værdigenstande.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er startet i foråret 2014 og har på kort tid fået positiv opmærksomhed i både lokalområdet og fra Aarhus Kommune.

Gartneriet, der tidligere har været en kedelig og overset bygningsmasse, bliver nu en aktiv ressource, der giver ny aktivitet i området. Fællesgartneriet skal blive en ny attraktion i nærområdet, et grønt fristed og en fredfyldt oase for alle beboerne i Aarhus. Som medlem af foreningen optages alle beboere fra Aarhus kommune og flere gange årligt vil der være åbent hus og arrangementer for alle med have interesse.