x

Tradition for dyrevelfærd og kvalitet

Grønnessegaards store kostald vidner om en stærk tradition for dyrevelfærd og kvalitet. Grønnessegaards første Hasselbalch forskede i lysets påvirkning på mennesker, og han tænkte, at store vinduer også kunne gavne malkekøerne og dermed kvaliteten af mælken. Derfor fik stalden store, nye vinduer i 1920'erne. I dag er der ikke længere køer i stalden, og de nuværende ejere skulle derfor finde et nyt formål med bygningen. 

Gårdbutik med fødevarer fra lokale producenter

Kostaldens nye formål og virke blev en gårdbutik, og i dag huser bygningen fødevarer fra ikke mindre end 26 lokale producenter. Derudover ønsker ejerne at styrke den lokale udvikling. Det gør de dels ved at hjælpe fødevareproducenterne med at forøge indtjeningen, og dels gennem den socialøkonomiske virksomhed 'Mad og Mennesker', som en fast stab af lokale flexjobbere vidner om. 

Desuden blev der indrettet selvskabslokaler, der nu udlejes bl.a. til gæster med interesse for bygnings særlige kulturarv og historie. 

Et andelsmølleri er i sigte

En anden del af projektet er et andelsmølleri, som skal hjælpe lokale og regionale landbrugere med at producere nymalet mel direkte til forbrugerne. Her er målet at male det korn, man i øjeblikket sender udenbys, for der findes ikke lignende mølle på Sjælland. Andelsmølleriet er stadig under udvikling. 

 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård