x

Den firlængede gård er udført med indvendige sidebånd. Tavlene er dels lerklinede, dels muret i ubrændte lersten. Stuehuset, der ligger i sydlængen med udsigt over mark og hav, indeholder køkken, kammer, spisestue, storstue og en række mindre rum. Laden ligger i vest, mens staldene ligger i nord- og østlængen, hvor også porten ind til gården er.

 

En del af østfacaden blev i 1930’erne ændret til grundmur, og på samme tid blev sydsiden skalmuret, pudset og kalket. Alle øvrige indvendige og udvendige overflader står som ved ejendommens opførelse. I stuehuset er de ferniserede bræddegulve, malede lofter og ådrede døre bevaret, og i køkkenet findes stadig det oprindelige inventar som gruekedel og brændekomfur.

Også avlsbygningerne står som oprindeligt, og de har – ligesom gårdspladsen – bevaret deres belægning af pigsten. Driftsgårdrummene udenom gårdlængerne – abildgård (æblehave), fægård (dyrefold) og ladegård (avlsbygning) – er ligeledes bevaret, og i haven findes store, velbevarede træer og en lille sø samt den originale markering med stensætninger rundt om frugthave, folde osv.

Sideløbende med en restaurering og genopretning af Højgårdens stuehus vil også de nuværende avlsbygninger blive restaureret og omdannet til beboelse. 

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Sidebåndsbindingsværk

Sidebåndskonstruktion er den ældste form for bindingsværk i Danmark, og i modsætning til traditionelt bindingsværk er der ikke tappede løsholter mellem stolperne, men et lille stykke træ af lægtestørrelse, der er bladet ind i stolpernes bagside. Huse med denne konstruktion har heller ikke dokker. Derfor ser huset ud som om, at det kun er bygget af stolper og tavl.

Allerede omkring år 1500 blev sidebåndskonstruktionen i de fleste egne af landet erstattet af den mere stabile konstruktion med løsholter tappet ind i stolpernes sider. Kun på landbrugsbyggeri i Nord-, Vest- og Midtsjælland overlevede sidebåndskonstruktionen op i 1800-tallet, hvor bindingsværk blev opgivet til fordel for det murede byggeri.

Restaureringen

Restaureringen af Højgården har som mål at fastholde husets arkitektoniske og funktionelle udtryk og autenticitet. En del af avlsbygningerne indrettes dog til beboelse, mens den resterende del af avlsbygningerne istandsættes til brug for opbevaring.

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere