x

Nyt liv i historiske omgivelser

Herskabsstaldene og gårdens gamle garage på Hørbygaard stod tomme, og herregårdsejeren havde længe gået og tænkt over, hvordan de kunne bruges på en ny måde. Drømmen var at genopfinde det liv, der altid havde været en del af gården.   

Fra stald til kontorer 

Projektet bestod i restaurering og omdannelse af den tidligere herskabsstald og garage. Ombygningen er udført med traditionelle materialer som puds, kalk og linolie og enkelte nye elementer: I herskabsstaldens originale, rå rum er tilføjet en karakterfuld betontrappe. Få steder er nye, og større vinduer er kommet til for at bringe dagslyset indenfor i de tidligere driftsbygninger og give udsyn over landskabet.

En supplering til landbruget 

I dag står de bevaringsværdige kampestensbygninger indrettet til moderne kontorer i de stemningsfulde, historiske omgivelser. Ombygningen aktiverer de funktionstømte bygninger og bidrager til lokal erhvervsudvikling. Kontorudlejningen supplerer landbruget på Hørbygaard og giver driften et ekstra ben at stå på. 

Fremtidens Herregård - kampagnen

Siden 2008 har vores kampagne Fremtidens Herregård arbejdet for fremsynede initiativer og idéer, der puster nyt liv i herregårdenes historiske bygninger og bidrager til at sikre og udvikle de unikke kulturværdier. 

Med kampagnen har vi  afholdt tre idékonkurrencer, hvor alle herregårdsejere var inviteret til at byde ind. I alt har 36 projekter fået støtte til at gøre den gode idé bedre, og 24 herregårde har fået støtte til at føre den ud i livet.

Fremtidens Herregård