x

Hasle Bakker er placeret i det såkaldte Urban-område lidt uden for Aarhus. Anlæggelsen af bakkerne går et årti tilbage, og for at danne bakkerne blev der tilført 1 million kubikmeter overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder. I foråret 2005 kørte den sidste af op mod 300.000 lastbiler overskudsjord til området, og siden er bakkerne blevet formet til det rekreative landskab, som det er.

De tre bakketoppe

De tre bakketoppe Spiralen, Bakkekammen og Plateauet er meget forskellige. Til sammen danner de et attraktivt og rekreativt byrum, som er gjort tilgængeligt med anlæg af stier, p-pladser m.v. Bakkelandskabet er til glæde for såvel borgerne i området som for besøgende andre steder fra.

  • Spiralen er anlagt som en kegleform med toppunkt 100 meter over havet. Stisystemet er spiralformet, så man kan bevæge sig op ad én sti op og tage en anden ned.
  • Bakkekammen er langstrakt - over 200 meter, og med stierne anlagt på østsiden, så den vestlige del kan bruges til f.eks. kælkebakke og drageflyvning. Dens højeste punkt er 105 meter over havet, hvilket er det tredjehøjeste i Århus Kommune kun overgået af Jelshøj ved Holme på 128 meter og Vorre ved Skødstrup på 110 meter. Selve Bakkekammen er 35 meter høj.
  • Plateauet er anlagt som en flad højslette og velegnet til større arrangementer. Her er højden 80 meter over havet.
     

I området er endnu et højdepunkt: Ca. 800 meter mod vest knejser den 91 meter høje Grimhøj, der også er hjulpet i vejret ved hjælp af byggejord.

Bedre Byrum – kampagnen

Vi lancerede i sommeren 2002 kampagnen Bedre Byrum med tanke på at styrke udviklingen og kvaliteten af de danske byrum. Ambitionen var, at kampagnen skulle bidrage til at skabe levende og inspirerende byrum i landets kommuner ved at sætte en proces i gang, der højnede opmærksomheden omkring byrummets funktion – både fysisk og socialt. Kampagnen blev efterfulgt af en opfordring til landets kommuner om at komme med kreative bud på, hvordan de ville gribe en byrumsopgave an. Sammen med ”Mellemrummet i Hundested”, ”Hasle Bakker i Aarhus” og ”Øster Allè i København” er ”Drive-in til Ringe” blandt de projekter, som blev realiseret.

Kampagnen Bedre Byrum