x

Havnebad med flyvende tæppe, badeplatform, bassiner og sauna

Hasle Havn var tidligere i østersøfiskeriets storhedstid en betydelig fiskerihavn, men efter fiskeriets kollaps i 1980’erne har den stort set ligget ubrugt hen. Omdannelsen af Hasle Havn har gjort havnen til et byrum ved at forbinde eksisterende aktiviteter og skabe rum til nye.

Havnekvarteret, der længe var byens bagside, er i dag et nyt og moderne byrum. Kajernes gamle granitkanter er frilagt og gjort til opholdsområde for havnens café og i udviklingen af havnebadet, havnetorvet og bystranden er driften af de nye initiativer tænkt ind fra starten.

Havnebadet i Hasle tager udgangspunkt i en række ”tæpper” med ”Det flyvende Tæppe” som stedets vartegn samt nænsomt placerede ”tæpper” på moler og granitbølgebrydere. Havnebadet i Hasle byder også på en badeplatform og saunabygning samt et 15 m langt bassin og et 17 m2 børnebassin.

Hasle Havn

Hasle Havn er Bornholms tredjestørste havn og har både haft et stort fiskeri og en del industri. Området blev senest renoveret i 1988, da man forventede en opblomstring af erhvervslivet omkring havnen. På grund af krisen i fiskeriet udeblev opblomstringen. Siden er dele af havneområdet gået i forfald, og i dag står en del grunde ubenyttede hen.

I foråret 2008 blev der med støtte fra os udskrevet en idékonkurrence om, hvad man skal stille op med de forskellige bornholmske havne, hvor der er store forladte områder. Hasle Havn var en del af konkurrencen, der blev startskuddet for planerne om at udvikle området.

En del af Mulighedernes Land

Projekt Hasle Havnebad er en del af Mulighedernes Land som er et partnerskabsprojekt mellem os, Bornholms Regionskommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune.

Med Mulighedernes Land ønsker vi at bidrage til at skabe en positiv udvikling i yderområderne i Danmark og projektet har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning.

Kampagnen Mulighedernes Land