x

Plads til gode idéer  

På Sjællands Oddes yderste spids ligger Odden Havneby. Havnebyen kan kendes på sin aktive befolkning, der engagerer sig i at skabe liv og aktiviteter - især på den velkendte erhvervsfiskerihavn. De mange gode ideer og forslag har dog ofte endt med, ikke at kunne rummes i havnebyens fysiske rammer og manglen på aktiviteter har betydet, at de turister der besøgte havnen, ofte forlod den hurtigt igen. Samtidig blev der færre af den type fiskeriaktiviteter, som i dag trækker de fleste af turisterne til.

Skulle Havnebyen fortsat være et attraktivt besøgsmålet, var der derfor behov for at redefinere havnens funktion og rolle. Omdrejningspunktet for projektidéen var stedets tidligere fiskeriauktionshal, som stod tom. Målet var at omdanne hallen til en moderne event- og oplevelseshal, der kunne rumme begivenheder af alle typer og størrelser, og som åbner sig op mod havnebyens udendørs rum. Hallen skal være byens nye samlingssted for faste og midlertidige arrangementer, markeder med lokale råvarer og større events som udstillinger og bådtræf.

Havneby med potentiale 

At Havnebyen har et stort potentiale som oplevelses- og mødested for Odsherreds mange sommerhusturister er slået fast i en potentialeplan, som Odsherred Kommune har fået lavet i forbindelse med projektet ”Særlige Feriesteder”. Havnebyen fremhæves her som et selvstændigt indsatsfelt, og samtidig peges på havnehallen som en unik mulighed for at skabe et multifunktionelt mødested for forskellige brugergrupper.

Stedet Tæller 

Havnehallen på Oddens Havneby er en del af vores kampagne 'Stedet tæller', der har fokus på yderområders muligheder og potentialer, der venter på at blive udnyttet. 

Kampagnen Stedet tæller