x

Forskningsprojekt søger løsninger på arkitekturens helbredende effekt i hospitaler

Pressemeddelelse 16. april 2008

Hvordan kan man opkvalificere de designstrategier, der danner grundlaget for de forestående massive investeringer i sygehusbyggeri i Danmark? Hvor finder arkitekter og beslutningstagere viden og inspiration for at påvirke den helbredende proces? Et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet med støtte fra Realdania vil forsøge at give svaret.

Flere undersøgelser har vist, at veldesignede omgivelser kan forkorte patienternes indlæggelse. En forbedring af de fysiske omgivelser har en positiv indflydelse på forholdet mellem patient, pårørende, og ansatte. Derfor skal en helbredende strategi optimere de fysiske rammers betydning for patientens helbredelse, hvilket har konsekvenser for formgivning, indretning og brugen af fremtidens hospitalsbyggeri. Det er arkitektur, der kan gøre en positiv forskel på disse forhold.

I de kommende års stadige nybyggeri af hospitaler i Danmark vil der være en stigende efterspørgsel for videnskabeligt baseret viden, som kræver optimale rammer for patienterne og personalets velfærd. Med afsæt i eksisterende viden og cases vil projektet sigte mod at producere kompetencer og viden, som kan anvendes for at sikre livskvaliteten for almenvellet i de nye hospitaler.

”Målet for fremtidens hospital er at forme det fysiske rum, der giver mulighed for optimal behandling og behandlingsresultater. Det kan gøres gennem en sammensmeltning af funktionelle krav, indretning og sanselige indtryk”, udtaler arkitekt Michael Mullins, der leder forskningsprojektet og til dagligt er institutleder for Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. ”Forsøg tyder på, at de fysiske omgivelser spiller en væsentlig rolle i forhold til helningsprocesser og stressniveau. Danske Regioner har formuleret en række overordnede principper for god praksis for sygehusbyggeri, som kan læses på www.godtsygehusbyggeri.dk”, siger han og tilføjer: ”Men der mangler dog indtil videre en omfattende samling af ’best-practice’, der dækker arkitekturens påvirkning af patienter, pårørende og ansattes oplevelser i hospitaler. Projektet vil tilføje værdifuldt materiale til disse rammer i form af en formidling af konkrete metoder for beslutningstagere”.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger: ”Projektets emne er yderst relevant set i lyset af de forventede store samfundsmæssige investeringer inden for sygehusområdet i de kommende år. Projektet vil med sit fokus på arkitekturens betydning for både patienternes livskvalitet og helbredelse og for de ansattes fysiske arbejdsbetingelser bidrage med relevant viden til de kommende investeringer på området”.

Forskningsprojektet vil undersøge, hvordan faktorer som arkitektur, design, kunst, dagslys, kunstigt lys, farve, akustik og materialer kan understøtte livskvaliteten for almenvellet i hospitaler. Der vil blive produceret et inspirationskatalog, som dækker faglige initiativer, hvori arkitektur og design støtter patienter, pårørende og ansattes oplevelse i det fysiske miljø. Målet er at udarbejde et program, som kan bruges af rådgivere, arkitekter, ingeniører, projektledere og lokale projekters styregrupper i landet - til inspiration, opslagsbog og tjekliste over arkitektoniske virkemidler ved planlægningen af nye hospitaler.

Yderligere oplysninger:
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf.: 32 88 52 11
Michael Mullins, Forskningsleder, Institut for Arkitektur & Design, Aalborg Universitet, 

tlf.: 96 35 71 68