x

Tre forslag til helhedsplaner for Folkemøde-byen Allinge klar

Pressemeddelelse 4. november 2015

Mandag den 9. november kl. 16-18.30 2015 offentliggøres tre forslag til helhedsplaner for Folkemødet og Allinge. Det sker i Domen på Cirkuspladsen i Allinge. Tre tværfaglige teams under ledelse af JAJA, MUTOPIA og SLA har siden april 2015 arbejdet på hver deres forslag til en bæredygtig helhedsplan for Allinge. Nu er helhedsplanerne klar til at blive præsenteret for alle interesserede.

Samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Realdania om udvikling af en strategisk og bæredygtig helhedsplan for Allinge og Folkemødet, har resulteret i tre flotte og gennemarbejdede planforslag, der sætter fokus på muligheder for at udvikle Folkemødet og Allinge.

Til offentliggørelsen vil de tre deltagende teams præsentere hver deres forslag til helhedsplan, visioner og idéer. Fagdommerne vil bidrage med overordnende bemærkninger og anbefalinger til det videre arbejde. Efter offentliggørelsen bliver forslagene til helhedsplanerne udstillet. En evalueringsrapport, som er udarbejdet i forbindelse med evalueringen af de tre forslag til helhedsplaner, offentliggøres også ved arrangementet den 9. november.

Opgaven gik på at udarbejde et forslag til en helhedsplan, som beskriver og illustrerer udfoldelsen af visionen for Allinge: ”Den skalerbare by – med natur og events som drivkraft”. Projektet skulle skabe helhed og synergi på tværs af byens tre ”sæsoner” – helårsbyen, turistbyen og folkemødebyen. Udgangspunktet er et behov for at gennemtænke Allinges landskab og byrum, infrastruktur og parkering, bygninger og overnatningsmuligheder, så de bedst muligt kan tilpasse sig de tre sæsoner, som naturligt stiller vidt forskellige krav til byens rammer. 

Processen indledtes med et todages kick-off møde i Allinge i foråret 2015, hvor de tre teams fik mulighed for at danne sig et indtryk af byen og dens omgivelser. Under årets Folkemøde løftede de sløret for de første spæde streger og idéer. Desuden blev der afholdt en række mini-workshops og andre former for inddragende processer, så besøgende aktivt kunne bidrage til planlægningen. De tre teams har således udviklet deres visioner og bearbejdet idéer blandt andet med udgangspunkt i forslag fra byens borgere, erhvervsliv og lokale foreninger, og det afspejler de færdige forslag til helhedsplaner tydeligt.

De tre forslag til helhedsplaner vil udgøre grundlaget for at udarbejde én samlet strategisk helhedsplan. Helhedsplanen skal bruges som styringsredskab for udvikling og investering i de fysiske rammer for Folkemødet og Allinge. I den proces vil Allinges borgere og andre interesserede også blive inddraget i arbejdet.

Citater:
Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune: ”Opgaven har været stor og kompleks og processen intens, spændende og lærerig. De tre teams har på forbilledligt vis været åbne, kreative og inddraget borgere, foreninger og andre interessenter i udarbejdelsen af de endelige løsningsforslag. Helhedsplanen giver os et rigtigt godt udgangspunkt for at udvikle Allinge og skabe nye rammer både for Borgerne, der bor der hele året og for de mange gæster der elsker Allinge og Nordlandet.”

Karen Skou, projektchef i Realdania: ”De tre teams’ helhedsplaner indeholder hver især mange gode og konkrete ideer til, hvordan Allinge kan styrkes – både som helårsby, turistby og folkemødeby. Det bliver spændende at se, hvordan idéerne kan bruges videre i en samlet strategisk helhedsplan for byen.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune har udskrevet parallelopdraget i samarbejde med Realdania. Opgaven er gennemført som et parallelopdrag med deltagelse af tre tværfaglige teams, der er udvalgt efter en prækvalifikation. Opgaveformen har tilladt en dynamisk arbejdsproces frem mod den endelige aflevering af resultatet. Parallelopdraget blev annonceret 2. marts 2015 og blev igangsat 10. april 2015. Resultatet offentliggøres 9. nov. 2015. - JAJA ARCHITECTS APS i samarbejde med Schønherr A/S; Boris Brorman Jensen og Jens Folmer Jepsen
- MUTOPIA ApS i samarbejde med Erik Brandt Dam arkitekter Aps; Center for Regional- og Turismeforskning og Lars Rasmussen
- SLA i samarbejde med Blå streg aps; Foreningen Roskilde Festival; Kvistgaard Consulting; Hird&Ko Aps og Rikke Brandt Broegaard

- Borgmester Winni Grosbøll (formand)
- Projektchef i Realdania Karen Skou
- Formand for Teknik og Miljøudvalget, Carsten Scheibye

Derudover følgende tre fagdommere:
- Arkitekt Ole Schrøder, fagdommer i strategisk byplanlægning & landskab, partner i Tredje Natur
- Arkitekt Frans Drewniak, fagdommer i arkitektur & byrum, indehaver af Bauen
- Direktør i Lokale- og Anlægsfonden Esben Danielsen, fagdommer i innovation, festivaller, yderområder & lokalsamfundsudvikling

- Proces og bygherrerådgiver Søren Femmer Jensen, Co-Creative
- Sekretariat for parallelopdraget Anne-Mette Bølling, Arkitekturkonkurrencerdk ApS
- Faglig konsulent Anne Katrine Hornemann, Blue Bakery