x

Nu går renoveringen af Helsingør Ferieby i gang

Pressemeddelelse 19. november 2010

FolkeFerie.dk har haft indbudt 4 byggekonsortier til at fremkomme med et forslag til renovering af Helsingør Ferieby. Forinden havde Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond i fællesskab afsat økonomiske midler til renoveringen. De 2 parter har nu sammen med FolkeFerie.dk udvalgt et projekt, som er udarbejdet af Varmings Tegnestue ApS. Renoveringen gennemføres i øvrigt af STB Byg A/S fra Vejle som totalentreprenør.

FolkeFerie.dk udskrev i august måned en konkurrence om renovering af Helsingør Ferieby. Feriebyen består af et fælleshus og 41 feriehuse, som fra sommeren 2011 skal danne rammen for de mange arrangementer, som FolkeFerie.dk fremover vil afholde i Feriebyen. FolkeFerie.dk arbejder med vores oprindelige mission ”at give alle mulighed for gode ferieoplevelser”. Feriebyen er derfor i skolernes ferier reserveret til det gode formål at skabe gode ferie- og fritidsoplevelser for familier med børn, der har brug for et pusterum fra hverdagen, og som af en eller anden grund ikke selv er i stand til at opnå dette. Feriebyen skal herudover anvendes til andre oplevelsesorienterede aktiviteter.

Et enkelt hus vil blive ført tilbage til sit oprindelige udseende, således at gæsterne kan få mulighed for at se, hvordan et feriehus var indrettet i slutningen af halvtredserne. De øvrige 40 huse bliver alle ført op til nutidig standard. Ligeledes vil fælleshuset blive sat i stand, så det indeholder nutidige køkken- og fællesfaciliteter.

Selve byggeriet påbegyndes i slutningen af november, og Helsingør Ferieby skal renoveres henover vinteren, således at byggeriet kan afleveres til bygherren i starten af maj 2011.

”Helsingør Ferieby er karakteristisk derved, at den som den eneste ferieby ligger i en skov, men alligevel tæt på Helsingør by og de mange oplevelsesmuligheder, som der kan bydes på I området”, siger sekretariatschef Peter Westergaard, FolkeFerie.dk. ”Vi har allerede mærket en betydelig interesse for renoveringen af Feriebyen og er blevet rigtigt godt modtaget af såvel Helsingør Kommune som virksomheder og borgere i Helsingør. Vi håber, at Feriebyen bliver en vigtig del af nærmiljøet og vil tilføre byen et samlingspunkt for såvel udenbys som indenbys brugere.”

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Folkeferie.dk