x

Nyskabende korntørreri på Henriksholm ved Aalborg

Pressemeddelelse

13. december 2010

Korn kan godt opbevares, uden at det dominerer landskabet omkring en gård. Det beviser de på Henriksholm i landsbyen Romdrup lidt uden for Aalborg. Her er man i gang med at indrette et korntørreri i en gårdens eksisterende længer.

test

På Henriksholm - en traditionel, firelænget gård, der er en del af det samlede, bevaringsværdige kulturmiljø i Romdrup - har man i de seneste år renoveret forskellige dele af gården.

Nu er turen kommet til bedre forhold for opbevaring af korn og frø, som produceres på gården. Men i stedet for at bygge en traditionel kornsilo har man valgt at indrette det, der kaldes et plantørreri, i en af de eksisterende længer på gården.

På den måde undgår man at skulle levere en del af kornet direkte til foderstof-forretningen. Samtidig slipper man for at tilføje en ny stålsilo til gården, der kan ses på lang afstand i landskabet omkring Romdrup.

Det nye plantørreri indrettes, så det lever op til moderne krav til korntørring og logistik og får plads til 800 tons korn inklusiv et bufferlager til nem læsning af lastbiler. Det er fire gange så meget, som det nuværende tørreri i bygningen giver mulighed for.

Efter planen kan plantørreriet tages i brug til næste sommer.

Projektleder Eske Møller, Realdania siger om projektet: ”Plantørreriet på Henriksholm er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan indbygge en moderne landbrugsfunktion i de eksisterende længer, så de ikke kun opfylder funktionelle krav, men også medvirker til at bevare et fint kulturmiljø. Ved at genanvende en eksisterende bygningsmæssig ramme bevares landsbymiljøet - samtidig med, at landbrugsproduktionen kan fortsættes. Den ide syntes vi rigtig godt om.”