x

Fodboldeksperiment klar til brug

Pressemeddelelse 20. juni 2011

Fredag 24. juni indvies Herning Fodboldeksperiment - et nyt anlæg til idræt, træning, leg og bevægelse.


Hoppelandskab, klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer, interaktive øvelsesredskaber, boldmure, fodboldsquash, trampoliner, minibaner, skovbaner, naturlegeplads, flytbar forhindringsbane, kælkebakke og dansescene.

Herning Fodboldeksperiment er en unik og banebrydende bevægelsessatsning, der har til formål at skabe nye og anderledes rammer for fodbold, leg og bevægelse.

Det er Boldklubben Herning Fremad, der sammen med Lokale- og Anlægsfonden, Herning Kommune og Realdania står bag etableringen af Herning Fodboldeksperiment. En lang række aktører (herunder FC Midtjylland, Team Danmark og DBU) har medvirket i udviklingsarbejdet, hvor Center for Idræt og Arkitektur samt GHB Landskabsarkitekter er blevet udvalgt til at løse opgaven.

Eksperimentet består overordnet af et kunstgræsområde med tilstødende aktivitetsbånd og et friluftseksperiment placeret på de omkringliggende baner og naturområder. Hertil kommer forskellige aktivitetsområder og bevægelsesbaner med en bred vifte af træningselementer til fx teknik, styrke og leg samt gode rammer for sociale, kulturelle og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Der er tale om en bevægelsessatsning, som er målrettet alle byens borgere. Eksperimentet er både et nyt rekreativt byrum i lokalområdet til gavn for befolkningen og et unikt eventsted for såvel sportslige og kulturelle arrangementer. Samtidig er eksperimentet en spændende og nyskabende sammentænkning af idræt, kunst, kultur og erhverv, hvor sundhed og integration er tænkt ind i nye leg- og læringsmiljøer.

"Det er en helt fantastisk følelse vi står med nu, hvor vi endelig kan tage det nye anlæg i brug. Vi er utrolig glade og stolte over at vi nu er kommet i mål med projektet, som det første af sin art. Et eksperiment i ordets bedste betydning og det ultimative træningssted. Den økonomiske støtte, som vi udover tilskud fra Herning Kommune også har fået fra Lokale- og Anlægsfonden og Real Dania er ganske enkelt fantastisk. Vi er ikke i tvivl om, at opbakningen er kommet pga. et helt unikt projekt, som er med til at skabe helt nye muligheder i fremtiden” siger formand for Herning Fremad Dan Madsen.

”I Herning ønsker vi at skabe optimale rammer for videreudvikling og vækst af et aktivt og mangfoldigt idræts- og fritidsliv. Med fodboldeksperimentet får vi et helt unikt idræts-kulturelt fyrtårn for såvel bredde som elite, det organiserede og det selvorganiserede, som kan generere vækst i kommunen og sundhed og trivsel for byens borgere. Et spændende og banebrydende anlæg, som samtænker idræt, kunst og kultur og viser, at vi i Herning er med helt fremme i skoene, når der skal planlægges moderne idrætsfaciliteter”, siger Johs. Poulsen (Rad.), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune.

”Herning Fodboldeksperiment er et opgør med vanetænkningen af de store træningsanlæg med endeløse rækker af boldbaner. Samtidig er det et stærkt udtryk for Lokale- og Anlægsfondens vilje til at nytænke traditionelle idrætsfaciliteter og er et udstillingsvindue til inspiration for fodboldanlæg i andre dele af landet og resten af verden. Fodboldeksperimentet appellerer til fodboldleg på en helt ny måde samtidig med, at faciliteterne åbner op for nye og anderledes udfoldelsesmuligheder” siger direktør i Lokale- og Anlægsfonden Torben Frølich.

”Fodboldeksperimentet er ikke kun indrettet til fodbold. Det er også et enestående eksempel på et åbent, rekreativt bevægelseslandskab, der med en bred vifte af inspirerende aktivitetsudbud kan motivere og udfordre mange forskellige mennesker til at bevæge sig mere i det daglige - på tværs af køn og alder. Eksperimentets mange tilbud vil uden tvivl virke positivt på brugernes fysiske og psykiske sundhed og fremme socialt samvær. Og så er det meget positivt, at eksperimentet er åbent for alle. Både skoler, daginstitutioner, borgere og gæster i området,” siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler.

Den samlede anlægsudgift til Herning Fodboldeksperiment udgør 15 millioner kroner. Herning Kommune har bevilget 5 millioner kroner, Lokale- og Anlægsfonden 4 millioner kroner og Realdania 5 millioner kroner. Herning Fremad bidrager selv med 1 millioner kroner.

Den officielle indvielse af fodboldeksperimentet finder sted fredag 24. juni klokken 14.00 på Herning Fremads idrætsanlæg på Ringkøbingvej 78 i Herning. Efter en times taler og underholdning er der rundvisning og mulighed for at prøve de mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Pressemeddelelsen er udsendt af Herning Kommune.