x

Landskab til leg og bevægelse på vej i Herning

Pressemeddelelse 8. juni 2010

Boldklubben Herning Fremad sætter nye standarder for idræts- og bevægelseskultur i Danmark. I samarbejde med Realdania, Herning Kommune og Lokale- og Anlægsfonden vil klubben anlægge et eksperimenterende udendørsanlæg med plads til et væld af aktiviteter for alle, som har lyst til fysisk udfoldelse, leg og socialt samvær – uanset alder, køn og etnisk baggrund.


Inden længe bliver Herning Fremads traditionelle træningsanlæg integreret med et eksperimenterende bevægelseslandskab. Målet med Fodboldeksperimentet – som projektet kaldes - er at give alle i Herning et unikt idræts- og fritidsmiljø, der kan bygge bro mellem det traditionelle forenings- og hverdagsliv. Her bliver der plads til at slippe fantasien løs med alt fra frisbee-spil til trampolinspring, dans og eksperimenterende fodboldspil.

Konkret er planen at anlægge mere end 50 forskellige aktivitetsmuligheder på området uden om de traditionelle fodboldbaner. 

Der kommer for eksempel et klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer, en mobil forhindringsbane, en naturlegeplads, en dansescene og en kælkebakke samt grill- og bålpladser. Området struktureres efter de mange aktiviteter. For eksempel med et aktivitetsbånd, der fungerer som velkomstport til området, og som udgør den urbane del af anlægget. Derudover anlægges volde med forbindelsesstier og en kunstgræsbane. Endelig kommer der også en række interaktive træningsmuligheder.

Bevægelseslandskabet henvender sig til en meget bred målgruppe. For eksempel vil være det oplagt til en aktiv udflugt for skoleklasser og for Hernings mange børne- og ungdomsinstitutioner. Her vil alle kunne mødes på tværs af alder og etnisk baggrund. Det er nemlig også tanken, at landskabet kan være et attraktivt aktivitetstilbud til børn og unge, hvis forældre måske ikke har ressourcerne til at lade dem være medlem af en traditionel idræts- eller sportsklub. På den måde kan bevægelseslandskabet fremme social integration via fokus på uorganiseret idræt og fysisk udfoldelse.

Der bliver fri adgang til bevægelseslandskabet for alle hele døgnet, og det kan bruges på alle tider af året. Et eksisterende stisystem forbinder området med Herning by. Sådan, at det er nemt og sikkert at komme til og fra området – også på cykel.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang medio 2010, så bevægelseslandskabet kan tages i brug medio 2011. Det er Herning Kommune, som i samarbejde med Boldklubben Herning Fremad, skal stå for driften af landskabet.

Realdania støtter projektet med 5 mio. kroner. En del af bevillingen er afsat til en ekstern evaluering, der skal belyse projektets demonstrationsværdi i forhold til at skabe bevægelse for mange.

Formand for Herning Fremad Dan Madsen glæder sig til udviklingen af træningsarealerne: ”I Herning Fremad er vi utrolig glade og stolte over den opbakning vi som forening har fået til projektet Herning fodboldeksperiment. Det er en fantastisk følelse vi står med nu og det gør os bare endnu mere motiveret til at komme i gang. Ligesom det vil blive utrolig spændende at videreudvikle projektet i fremtiden.
Et sådan banebrydende projekt vil være med til at skabe helt nye muligheder inden for den selvorganiserede motion, leg og fodbold.”

Johannes Poulsen, Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune glæder sig også over projektet: ”Det er vigtigt for Herning Kommune at være med til at virkeliggøre ideer, der giver nye muligheder for de selvorganiserede idræts udøvere. Med Fodboldeksperimentet dannes der et idrætslandskab, hvor der er muligheder både for den selvorganiserede udøver, foreningsbrugeren og eliteudøveren – og måske mest af alt for mødet mellem dem alle i idrætslegen. Projektet er en klar udløber af Herning Kommunes målrettede satsning på urbane faciliteter til idræt og bevægelse.”

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler siger om projektet: ”Integrationen mellem det klassiske idrætsanlæg og det rekreative bevægelseslandskab er unik og spændende. I Realdania vil vi gerne være med til at skabe nogle rammer, som gør fysisk aktivitet mulig for mange. Altså uden, at man behøver at melde sig ind i en klub eller træne på faste tidspunkter. Og det er netop fokus i dette projekt, som uden tvivl både sundhedsmæssigt og socialt vil kunne bidrage positivt til udviklingen i både lokalområdet i Herning generelt. De mange gode ideer til aktiviteter kan helt sikkert også inspirere andre rundt om i landet til lignende projekter.” 

Fakta

Tidsplan: Anlægsarbejdet forventes at begynde medio 2010 og være afsluttet medio 2011.

Samlet anlægsbudget: 15.600,000 mio. kr.

Finansiering (inklusive reserver til uforudsete udgifter og evaluering): 

Boldklubben Herning Fremad: 1 mio. kr.

Herning Kommune: 5 mio. kr.

Herning Fremads sponsorer: 1,5 mio. kr.

Lokale- og Anlægsfonden: 4 mio. kr.

Realdania: 5 mio. kr.

Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter