x

De danske herregårde er en væsentlig del af det danske kulturlandskab. De er vidnesbyrd om århundredes kultur og sætter hver især et fornemt præg på landskabet - ikke alene med bygningsmæssig skønhed, men ofte også som samlingspunkt for en egns kulturelle udvikling og natur.

Fyn er en af de landsdele i Danmark, der er beriget med mange bevarede anlæg, herunder det fredede Hindsgavl Slot, som under påvirkning af fransk bygningskultur minder om et komfortabelt landsted.


800 års historie

Hindsgavl Slots historie går næsten 800 år tilbage. Slottet er det tredje på dette sted, og hovedbygning, sidefløje og avlsbygninger er opført i 1784-85 af den danske kammerherre Christian Holger Adeler, gift med Karen Basse Fønss.

Slottet blev opført i streng klassicistisk stil af en fynsk murermester, Jens Jensen, formentlig efter tegning af arkitekt Hans Næss, elev af Jardin.

Frem til 1921 var Hindsgavl som stamhus ejet af familien Fønss, hvorefter slottet overgik til fri ejendom.

Otte års restaurering

I 2003 overtog Realdania By & Byg slottet og i 2005 også den tilhørende avlsgård. Fra 2005-2013 har Hindsgavl Slot undergået en gennemgribende modernisering, restaurering og udvidelse, dels for at bevare Hindsgavl Slot i sin helhed, dels for at sikre en bæredygtig økonomisk ramme for stedet.

Slottet fremstår autentisk i det ydre anlæg og i hovedbygningen, der er som skabt til romantiske hotelophold, mens den tidligere avlsgård - dvs. den tidligere kostald, svinestald og ladebygning - er omdannet til moderne hotelværelser, konferencerum og selskabslokaler. Slottet drives i dag af Hindsgavl A/S som hotel- og konferencevirksomhed.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Publikationer

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Bygherre

Hvem der var arkitekten bag Hindsgavl Slot, er uvist, men der er blevet gættet på forskellige personer.

I slottets vestgavl findes en navneplade med indskriften "Jens Jensen 1784", og denne har givet næring til mange spekulationer.

Hvem er denne Jensen, som ellers er fuldstændig ukendt? Er det arkitekten eller murermesteren? Flere arkitekturhistorikere har peget på, at det formentlig er arkitekt Hans Næss, der slog stregerne til Hindsgavls klassicistiske hovedbygning. Men ingen ved noget præcist. Det er kun gisninger!

Elev af arkitekt Nicolas-Henri Jardin
Hvis arkitekten er Hans Næss, så vides det, at han var elev af arkitekt Nicolas-Henri Jardin, der var en af tidens fremmeste toneangivende nyklassicistiske arkitekter i Danmark og skaberen af værker som Bernstorff og Marienlyst slotte, Sølvgades Kaserne og Fredensborg Slotspark, og Hindsgavls hovedbygning bærer da også præg af en velskolet jardinsk arkitekt.

Hans Næss opførte på samme tid hovedbygningen på Krengerup Slot, og der er mange ligheder mellem Krengerup og Hindsgavl. Om lighederne skyldes, at de to hovedbygninger har haft samme arkitekt, eller om lighederne skyldes, at bygmestrene har lånt flittigt fra hinanden, er usikkert. Men de to godser minder meget om hinanden. Det gælder herregårdenes vestibule med to kannelerede joniske søjler og en dobbelttrappe. Også 1. salen med midt-korridor og de to hovedportaler minder om hinanden. Hindsgavl er desuden arkitektonisk beslægtet med Frederiksgave, hvorfra Karen Basse Fønss stammede, så derfra kan der også være hentet inspiration.

Restaurering

Restaureringen og transformeringen af Hindsgavl Slot er et af Realdania By & Bygs absolut største projekter. Restaureringen blev inddelt i etaper og varede i alt otte år; fra 2005-2013.

Første etape 2004-2006: Slottets hovedbygning blev restaureret, og der blev udgravet en ny kælder under den vestlige sidefløj, Fruerfløjen, for at skaffe den fornødne plads til et moderne og fremtidssikret produktionskøkken og samtidig frigøre plads til indretningen af en à la carte restaurant. Værelser og kursuslokaler på første sal blev istandsat, og vestibulen i stueetagen blev restaureret med marmoreringer og originale farver.

Anden etape 2006-2008: Den tidligere kostald blev forvandlet til moderne hotelværelser og mødelokaler. Staldbygningen fik sin helt egen identitet og charme - uden skær af romantisk slotsstemning, men i en rustik og rå stil, som fastholder stemningen af 'stald'.

Tredje etape 2008-2010: Den tidligere svinestald og forpagterbolig blev forvandlet til 24 unikke enkelt-, dobbelt- og familieværelser. Stilen fra kostalden med den rå og rustikke karakter blev her forenet med boligens hjemlige atmosfære.

Fjerde etape 2010-2011: Den 64 meter lange, 16 meter brede og 15 meter høje agerumslade blev forvandlet til mødelokaler, konferencerum og restaurant. Stemningen af 'rå lade' blev bibeholdt med synlige konstruktioner, lægter og spær, og indvendigt bevirker store skydedøre i den glasvæg, der opdeler rummet, at ladens kapacitet kan udnyttes fuldt ud med plads til 500 spisende gæster

Femte etape 2013: De fine stuer og vestibulen i hovedbygningens stueetage blev restaureret med forgyldninger, stuk, paneler, marmoreringer og originale farver.

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}